Hopp til innhold

Stemte for kuttpakke i Bodø

I dag behandlet bystyret i Bodø en omfattende kuttpakke, der 125 stillinger stod i fare for å bli kuttet.

Opposisjonen har reagert kraftig på planene.

Nå er det klart at kuttpakken ble vedtatt med 22 stemmer mot 17.

Flertallet i bystyret, bestående av Høyre, Venstre og Frp, hadde på forhånd varslet at de støtter kommunedirektørens innstilling fullt ut.

Det ble dermed ingen store overraskelser i bystyret fredag formiddag, da flertallet stemte for forslaget.

Det betyr at en rekke årsverk ryker, skriver Avisa Nordland.

Administrasjon: 2

Helse og omsorg: 64

Oppvekst og kultur: 38

– Dessverre er det helt nødvendig for å få økonomien i balanse. Hvis vi utsetter, så blir problemene større neste år, sa varaordfører Ida Gudding Johnsen fra talerstolen.

Det betyr følgende kutt skriver Avisa Nordland:

• Villa vekst avvikles

• Ambulerende dagtilbud for demente avvikles

• Rehabiliteringstjenesten nedbemannes

• 10 langtidsplasser på Sølvsuper avvikles midlertidig

• Housing First avvikles

• Boligsosiale tjenester nedbemannes

• Kreftomsorgsteamet får redusert kapasitet

• Miljøtjenesten nedbemannes

• Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus nedbemannes

Bodø rådhus
Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK