Stemte for å nekte Mousab (39) plass i ordinære klasserom – nå angrer han

Nordland gjør som eneste fylke endringer som rammer voksne elever, viser NRKs gjennomgang. En av politikerne som stemte for endringen mener de nå bør snu.

Voksne på VGS

Mousab Zindaki, som kommer fra Syria, er avgangselev på grunnskoleutdanninga på VIO, og har som mål å ta universitetsutdanning for å bli ingeniør eller matematikklærer.

Foto: John inge Johansen / NRK

– Vi var for rask med vedtaket. Jeg har ingen problem med å innrømme det.

Arne Ivar Mikalsen er fylkestingsrepresentant fra Venstre. Han sier han og kollegene ikke satte seg godt nok inn i vedtaket som ble gjort i fjor.

– Man bør se på det igjen, sier han.

Arne-Ivar Mikalsen (V)

Arne Ivar Mikalsen (V) sier det dessverre er svært upopulært med politiske omkamper.

Foto: Ole-Christian Olsen

I vedtaket gikk et enstemmig fylkesting i Nordland inn for å endre reglene for hvem som kan få plass i videregående skoler i fylket.

Det ble bestemt at voksne elever over 25 år, som ønsker å få generell studiekompetanse, må gå på nettskole eller voksenopplæring.

Bakgrunnen var at fylkesrådet mente det var feil at 16-åringer går i samme klasse som godt voksne (se faktaboks).

Eneste fylke

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) sa i februar at 16-åringer ikke skal være en «integreringsarena» for 40-åringer.

En kartlegging NRK har gjort viser at Nordland fylke er alene om denne praksisen, som altså blant annet tvinger minoritetsspråklige voksne over til nettundervisning.

Mikalsen i Venstre mener Nettskolen i Nordland er et godt tilbud for mange, men;

– Når du sitter alene er det en forutsetning å ha et basisnivå av digitale og språklige ferdigheter.

Utdanningsforbundet er bekymret

I mars fortalte NRK om Mousab Zindaki som vil bli ingeniør. Han er blant dem som nå må over på nettskole for å nå målet sitt.

Viggo Albertsen, Utdanningsforbundet

Viggo Albertsen sier at utdanningsforbundet følger nøye med på hvor godt tilbudet i nettskolen blir.

– For å ha utbytte av selvstendig nettundervisning må man ha et godt ordforråd i norsk. De færreste på dette nivået har det, sa Anne Lise Rasmussen.

Hun er rådgiver ved Vågan innvandring og opplæringssenter.

Viggo Albertsen, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Nordland, deler denne bekymringen.

– Vi har uttrykt bekymring for om den gir et godt tilbud til dem med et dårlig språkgrunnlag.

Han presiserer at forbundet ikke har tatt endelig stilling til saken.

Voksne på VGS

Elever ved Vågan innvandring- og opplæringssenter vil helst ha undervisning med lærer, i klasserom. NRKs kartlegging viser at alle andre fylker fortsatt tilbyr plass i ordinære klasser for elever med voksenrett.

Foto: John inge Johansen / NRK

Sier det handler om god læring

Hild Marit Olsen fra Arbeiderpartiet er fylkesråd for utdanning. Hun sier det har gitt «vilkårlige utfall» å ha voksne elever i klassen.

– Når voksne er med i klasser som er innrettet for ungdom får man elever med vidt forskjellige behov.

– Det har vært vanskelige situasjoner i noen klasser som følge av et for stort aldersspenn, forklarer fylkesråden.

Fylkesrådet bestrider at endringen handler om penger. De sier det handler om å lage et best mulig læringsmiljø. De viser til en rekke tiltak som skal kunne gi elever med såkalt voksenrett et godt tilbud fra neste skoleår.

Fylkesråd for utdanning, Nordland Fylkeskommune, Hild-Marit Olsen

Hild Marit Olsen (Ap) sier at fylkeskommunen vil ha mulighet til å kjøpe enkeltplasser for voksne innen tilbud som ikke er aktuelle som egne klasser.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK