Steinras sperrer vei i Lofoten

Et steinras har gått over Brennaveien ved Kamman i Vågan kommune. Det skal være fem store steiner som sperrer veibanen. Politiet varsler at det fremdeles er rasfare i området og ber folk være varsomme. Veien kan tidligst åpne i morgen.