Stein Håkon ble «lovet» innsyn i rapport av forsvarsministeren – fikk likevel avslag

Hvorfor må det være slik at forsvarsministeren personlig må ta affære for å få innsyn i rapporter om flyturbulens, spør tillitsvalgt i Forsvaret.

«FIKK INNSYN»: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier i et intervju at Norsk offisers- og spesialistforbund på Andøya fikk innsyn i turbulensrapporten på Evenes. Men da visste han ikke at rapportene aldri kom fram til mottaker.

Stein Håkon Eilertsen er tillitsvalgt i Forsvaret på Andøya flystasjon. En forsvarsbase som skal legges ned til fordel for Luftforsvarets nye base i nord på Evenes.

Eilertsen har derfor stor interesse rundt alt som nå skal bygges opp på flystasjonen i Evenes. Blant annet plassering av en ny hangar for maritime overvåkningsfly, som har skapt hodebry for Forsvarsbygg.

Årsaken er fare for økt turbulens for innkomne fly ettersom hangaren ruver i terrenget.

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya

FÅR IKKE VITE: Stein Håkon Eilertsen er leder for Norges Offisersforbund (NOF) på Andøya. Han ønsker åpenhet rundt støy- og turbulensutfordringene på Evenes.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Eilertsen fikk i vår vite at Forsvarsbygg hadde avslått innsynsbegjæringer i graderte rapporter om blant annet turbulensvurderinger for denne hangaren.

Derfor skrev han en kronikk der han utfordret forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) på hvorfor rapporter om støy og turbulens var hemmelige.

Er turbulens blitt så hemmelig at det må graderes?

Stein-Håkon Eilertsen

Kort tid etter fikk Eilertsen svar fra Forsvarsministeren i en egen kronikk der han avviser påstander om hemmelighold.

Frank Bakke-Jensen nærmest lover Eilertsen innsyn i de etterspurte dokumentene – om man søker mer spesifikt.

«Når det gjelder strømningsanalysen, (....) Etter en meroffentlighetsvurdering ville vi gitt innsyn i de resterende delene av dokumentet, noe som i praksis innebærer sladding av informasjon på en side i et dokument på 69 sider.» (Frank Bakke-Jensen)

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) foran F-35 Rygge flystasjon

– Turbulensproblemer er løst ved å flytte hangaren for de maritime patruljeflyene, skrev Frank Bakke-Jensen i svaret sitt i Nordnorsk debatt.

Foto: Rune Fredriksen

Videre skriver Bakke-Jensen blant annet:

«Å nekte innsyn i dokumenter eller å misbruke muligheten til å unnta dokumenter fra offentligheten fordi de ikke samsvarer med våre ønsker og mål, vil jeg på det sterkeste avvise at vi bevisst driver med».

4. august følger Eilertsen oppfordringen og søker Forsvarsbygg om innsyn i det omtalte dokumentet.

NRK har fått tilgang til e-post-utvekslingen mellom Eilertsen og Forsvarsbygg.

Illustrasjon av ny hangar for militære overvåkningsfly P-8.

NY HANGAR: Illustrasjon av den nye hangar for militære overvåkningsfly P-8.

Foto: Forsvarsbygg

12. august kommer svaret;

«Begjæringen avslås helt i henhold til offentleglova § 21 av hensyn til nasjonale forsvars- sikkerhetsinteresser. Meroffentlighet etter offl § 11 er vurdert uten at Forsvarsbygg finner grunn til å gi innsyn».

Med andre ord. Blankt avslag igjen.

Dermed skriver Eilertsen nok en kronikk om forsvarsministerens løfter, han mener ikke var «skitvatnet verdt».

Altså så langt tre kronikker skrevet, men offentligheten får fortsatt ikke innsyn i det angivelige turbulenstrøbbelet på Evenes flystasjon.

NRK møter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Bodø 31. august.

Eilertsen har for andre gang fått avslag på innsyn i turbulensproblemene på Evenes. Du gikk langt i å love han svar, men det sier han at han ikke har fått?

– Det er ikke riktig at han har fått avslag. Han har fått avslag fra Forsvarsbygg, men jeg har gitt han innsyn, slik at han har fått den kunnskapen han trenger om turbulensproblematikken på Evenes.

Får han innsyn i rapporten?

– Ja, han har fått innsyn i rapporten, om alt som handler om turbulens. Så er det noen andre punkter som er sladdet, men det er andre hensyn som gjør det.

Har han nettopp fått innsyn?

– Nei, det er en stund siden. Så det er ikke i folkeopplysningens navn Eilertsen er ute her.

Problemet er bare at Eilertsen mener han ikke har sett noe til dokumentene han skal ha fått tilsendt.

– Jeg har trippelsjekket alle epostboksene mine. Svaret er at jeg har ikke funnet noen mailer med rapportene.

Så hva har egentlig skjedd? NRK tar på ny kontakt med Forsvarsdepartementet.

15. september kommer svaret på hvordan Bakke-Jensen kan hevde Eilertsen har fått innsyn i rapporter han ikke hevder å ha sett.

For store filer

– Hovedtillitsvalgt Stein-Håkon Eilertsen fikk innsyn i dokumenter knyttet til «turbulensvurdering» 12. august. Av tekniske årsaker kom ikke dokumentene fram til Eilertsen, skriver kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Forsvarsdepartementet.

Filene var altså for store til at de gikk gjennom systemet.

Dåsnes sier departementet ble klar over feilen i forbindelse med NRKs innsynsforespørsel som kom i etterkant av intervjuet med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– På tidspunktet for intervjuet med NRK var både departementet og statsråden i den tro at Eilertsen hadde fått innsyn i dokumentene. Eilertsen har heller ikke etterlyst svar på innsynsanmodningen. Så snart vi ble klar over feilen ble dokumentene sendt på nytt og departementet kontaktet også Eilertsen, forklarer Ingrid Dåsnes.

– Ønsker offentlig debatt

Stein-Håkon Eilertsen bekrefter at han mottok turbulensrapporten 7. september. Han ble også ringt opp av Forsvarsdepartementet.

– De beklaget det som hadde skjedd.

Eilertsen stusser fortsatt over at utsendelsen av rapporten ikke kom fram slik den skulle.

– Jeg har snakket med flere IT-folk, som alle sier at man burde fått en feilmelding dersom en mailforsendelse blir for stor.

Stein-Håkon Eilertsen på Andøya flystasjon

Stein Håkon Eilertsen ba om innsyn en rapport om turbulensvurdering (strømningsanalyser) for den nye P-8-hangaren på Evenes, og en rapport om støy med bruk av F-35 på Evenes.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Eilertsen sier at han ikke skjønner hva en turbulensrapport og en støyrapport skulle ha med rikets sikkerhet å gjøre.

– Det virker som om enkelte etater graderer dokumenter unødig. Konsekvensen blir at vi ikke får en offentlig debatt.

Han mener denne saken viser at han måtte ut i det offentlige rom for å få innsyn.

– Hele denne saken minner mest om en farse, synes han.

Men hva er det i de hemmeligstemplede rapportene som interesserer Norsk offisers- og spesialistforbund på Andøya.

– Vi er blitt fortalt at det planlegges flere flyhangarer inne på området. Vi lurer på om turbulensanalysen har tatt høyde for dette. Allerede er jo turbulensen rundt hangaren som skal huse P-8-flyene at turbulensen på grensen til å utgjøre fare, sier Eilertsen.