NRK Meny
Normal

Steile fronter i behandlingen av omstridt hjertetilbud i Nord-Norge

Det tok fire måneder fra Helse Nord utsatte den vanskelige PCI-saken til hjertespesialistene møttes ved samme bord igjen. Etter det NRK erfarer kom ikke partene nærmere enighet.

Agneta Johansson gjennomfører PCI-behandling

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI for pasienter fra hele Nord-Norge. Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for behandling.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

I februar i år skulle Helse Nords styremøte vedta om det skulle opprettes et PCI-senter (se faktaboks) for hjertesyke i Bodø. Innstillingen om at senteret skulle opprettes førte til så sterke reaksjoner fra fagmiljøet i Tromsø at Helse Nord valgte å utsette å fatte et vedtak.

Siden den gang har det vært et kjølig forhold mellom partene i Bodø og Tromsø, og først etter fire måneder møttes spesialistene ved samme bord forrige uke. Helse Nord sier til NRK at «Dialogen var god og tonen konstruktiv» under dette møtet.

Men etter det NRK kjenner til er det fremdeles like stor uenighet om hvorvidt det vil være klokt å bygge opp et PCI-tilbud til pasienter i Nordland i Bodø.

Anestesilege Benjamin Storm, Nordlandssykehuset

Benjamin Storm, styremedlem i Nordland legeforening.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Saken blir fortsatt oppfattet på to forskjellige måter i Bodø og Troms, men det er i det minste dialog, og det er et positivt første steg for å komme til konsensus, sier Benjamin Storm, styremedlem i Nordland legeforening.

Skjøre prosesser

Helse Nord RHF legger ikke skjul på at problemstillingen er betent, og skriver i en e-post til NRK at «Disse prosessene er skjøre og Helse Nord RHF ønsker intern ro for å kunne fasilitere et arbeid som gir et best mulig beslutningsunderlag. Av den grunn ønsker vi ikke å gi noe intervju i saken.»

Universitetssykehuset i Tromsø bekrefter også at de hadde et møte med representanter fra Helse Nord, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, og forteller til NRK at de der la vekt på at ventetidene til angiografi og PCI-behandling nå er redusert.

At Tromsø har fått ned ventetida er positivt, men det forandrer ikke at det særlig på vinterstid er for langt fra Helgeland til Tromsø, mener Nordland legeforening.

Bør behandles innen to timer

Hvert år rammes over 12.000 personer i Norge av hjerteinfarkt. De alvorligste hjerteinfarktene bør behandles innen to timer. PCI-behandlingen og går ut på at en slange føres inn til den tette blodåra i hjertet og blokkes ut ved hjelp av en ballong.

Men hvor rask behandling pasientene får, avhenger i altfor stor grad av hvilket sykehus de legges inn på. I Nord-Norge er det i dag kun Universitetssykehuset i Tromsø som tilbyr PCI-behandling.