Statssekretær: – Jernbaneverket må få ned dødstallene på Nordlandsbanen

Statssekretær Amund Ringdal Drønen (H) er bekymret om dødstallene på Nordlandsbanen ikke går ned. – Jeg skjønner at reineierne er utålmodige. Jernbaneverket må levere med de tiltakene som iverksettes, sier han.

Fra venstre: fagleder John Osvald Grønmo, sametingsråd Thomas Åhrén og sametingsråd Silje K. Muotka

Sametingsrådene Thomas Åhrén og Silje K. Muotka og fagleder John Osvald Grønmo møtte i dag statssekretær Amund Ringdal Drønen (t.v.) i Samferdselsdepartmentet for å diskutere reinpåkjørsler langs Nordlandsbanen.

Foto: Samferdselsdepartementet

– Dette er ikke bare snakk om dyretragedier. Men også om store påkjenninger og økonomiske tap for en hel næring, sier statssekretær Amund Ringdal Drønen (H).

Så langt i år har over 350 dyr blitt meid ned av tog på Norges blodigste jernbanestrekning. Bare siden 2013 er 2.204 dyr blitt drept av toget på langs den 729 kilometer lange togstrekningen.

– Må levere

Men til tross for bred enighet i flere faginstanser om at inngjerding av jernbanelinjene er det beste tiltaket for å få ned dødstallene, er ikke Jernbaneverket, som har ansvar for jernbanenettet i Norge, overbevist.

– Det finnes en handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog som går fram til 2017. Her er flere forslag til tiltak. Men dersom utviklingen går i feil retning, må vi se på en mulig revurdering av planen, sier Ringdal Drønen (H).

Påkjørt reinsdyr - Nordlandsbanen

Dette reinsdyret ble funnet av og avlivet først 12 timer etter at det ble påkjørt på Nordlandsbanen. Dyret hadde kommet seg 40 meter fra sporet og ned i en elv. Et frambein og begge bakbeina var brekt.

Foto: OLE HENRIK KAPPFJELL

Etter møtet med to representanter fra Sametinget i dag, vil han på ny ta kontakt med Jernbaneverket.

– Jeg skjønner utålmodigheten både hos Sametinget og de som driver med reindrift i områder hvor Nordlandsbanen går. Spørsmålet om det blir gjort nok, eller om Jernbaneverket prioriterer de riktige tiltakene er relevante.

Samferdselsdepartementet er oppdragsgiver for Jernbaneverket, og statssekretæren sier han forventer resultater.

– De må levere. Dersom resultatene uteblir må Jernbaneverket ha en god forklaring på hvorfor dødstallene ikke går ned, sier statssekretær Amund Ringdal Drønen (H).

Krav om flere gjerder

Laster kart, vennligst vent...

VIL HA GJERDE: Reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt ønsker seg et 25 kilometer langt viltgjerde mellom Laksfortunnelen og Mosjøen.

Sametingsrådene Silje Karine Muotka (NSR) og Thomas Åhrén (NSR) hadde tydelige krav foran møtet med statssekretæren.

– For det første så har vi et absolutt krav om at det må bygges flere gjerder. Dagens tiltak fungerer ikke, og det er stor enighet om at gjerdebygging kan redusere dødstallene. De må bygges, og de må bygges raskt, sier Thomas Åhrén

Han mener flaskehalsen i gjerdebyggingen er Jernbaneverket.

– Myndighetene må instruere Jernbaneverket. Når deres virksomhet har direkte og store konsekvenser for det samiske samfunnet må det skje noe.

Vil ha nytt møte

På forhånd hadde statssekretæren uttrykt ønske om å møte dem som står oppe i reintragediene på Nordlandsbanen til daglig.

Jeg vil bli sett i øynene og forklart at dette må vi leve med, har reineier Ole Henrik Kappfjell tidligere sagt til NRK.

Men reineierne på Helgeland var ikke invitert til møte i departementet i dag. Det vil Samtinget gjøre noe med.

– Sametingsrådet har nå tatt initiativ til et møte mellom de berørte partene, Sametinget, andre ansvarlige myndigheter og departementet, hvor vi forventer at samferdselsministeren selv vil møte for å bidra til en løsning på problemet. Dette vil være ministerens anledning til å vise at han tar saken på alvor, sier Silje Karine Muotka.

Nordlandsbanen reinpåkjørsel

BLODIG TOGSTREKNING: Fem av seks reinpåkjørsler langs norske skinneganger skjer på Nordlandsbanen. Bare siden 2013 er 2204 dyr blitt drept av toget på langs den 729 kilometer lange togstrekningen. 1136 var rein. Her fra Vefsn i februar.

Foto: Ole Henrik Kappfjell