Hopp til innhold

Statssekretær og anestesilege: – Legene i Tromsø må ha en flau smak i munnen

Frp-topp og anestesioverlege Tom Cato Karlsen krever at hjertesyke nordlendinger skal få tilbud om utblokking i Bodø. – All forskning viser at flere PCI-senter ikke går ut over kvaliteten. – Vi er helt uenig, svarer UNN-direktør.

Varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) i Bodø

OPPRØRT OVER DEBATTEN: Frp-politiker Tom Cato Karlsen mener alle faglige argumenterer taler for at Bodø må få et PCI-senter.

Foto: NRK

Det er knytta stor spenning til avgjørelsen styret i Helse Nord skal ta på sitt møte onsdag 22. februar. Administrerende direktør Lars Vorland går inn for å bygge opp et PCI-tilbud for utblokking av tette årer i Bodø. Ved Universitetssykehuset mener de ei slik løsning vil svekke tilbudet til pasientene over hele landsdelen.

Opprørt over debatten

Frp-politiker Tom Cato Karlsen fra Bodø har jobbet som anestesilege i ti år ved Nordlandssykehuset, og frakta mange hjertepasienter til Tromsø. Han er opprørt over debatten som pågår.

– Det opprører meg at politikere og andre kaster seg inn i debatten og bruker argumenter som ikke hører hjemme i en faglig debatt. Dette er en avgjørelse som vil bety mye for hjertehelsa i Nord-Norge.

På hvilken måte vil avgjørelsen være viktig for folkehelsa?

Tom Cato Karlsen

I ti år var Tom Cato Karlsen som anestesilege med på å transportere hjertesyke nordlendinger til Tromsø.

Foto: NRK

– Hvis vi ser til andre land vi kan sammenligne oss med, så har de betydelig flere PCI-sentre enn vi har i Norge. I Nordland er det mange pasienter som ikke når fram til Tromsø i rett tid for å få PCI, og dermed ender opp med et dårligere hjerte. Og når vi ser på alt som finnes av forskning så, er det ingenting som understøtter at et PCI-tilbud i Bodø vil gi et dårligere tilbud i Tromsø, heller tvert imot, framholder Karlsen.

Viser til Sverige

I Sverige finnes det 28 PCI-sentre, men det finnes åtte i Norge. I Norrbotten har antallet pasienter som får PCI økt betraktelig etter at de fikk eget PCI-senter.

– Ingen i Oslo ville ha akseptert å reise til Brønnøysund for å få PCI. Og ser vi til Sverige, er det ingen forskjell i kvaliteten på små og store sentre.

Hvert år fraktes 600 akutte hjertepasienter bare med luftambulansen til PCI-senteret i Tromsø. Men det er ikke flere som dør av hjerteinfarkt i Nordland enn i Troms.

– Nei, det er ikke økt dødelighet. Men dette handler om å ha et velfungerende hjerte etter et infarkt, og der kommer nordlendingene dårligere ut, sier Karlsen.

– Må være flaut

Fra pressekonferansen

Frp-politikeren reagerer kraftig på pressekonferansen legene i Tromsø nylig holdt der de advarte mot å opprette et PCI-senter i Bodø.

– De må ha en flau smak i munnen. Det er ingen studier i Europa og USA som understøtter at det blir et dårligere tilbud totalt med to PCI-tilbud i landsdelen. De europeiske retningslinjene sier at et PCI-senter må ha minst 200 pasienter i året for å være forsvarlig. Tromsø kan godt avgi pasienter til Bodø og vil likevel være stor i skandinavisk sammenheng, sier Tom Cato Karlsen til NRK.

– En spesiell tolkning

Tor Ingebrigtsen

– UNN inviterer gjerne Karlsen til UNN, så skal vi sette oss ned og forklare saken. Internasjonalt er det ikke noen faglig uenighet om dette, sier UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen tror ikke Tom Cato Karlsen har forstått kunnskapsgrunnlaget på dette området, og inviterer statssekretæren på besøk til UNN.

Han har en svært spesiell tolkning av det internasjonale kunnskapsgrunnlaget. Vi har et solid fagmiljø som har lang erfaring på området, og som kjenner den internasjonale forskningen veldig godt.

Ingebrigtsen står bak legene sine som på en pressekonferanse før helga advarte mot et PCI-tilbud i Bodø.

Et PCI-tilbud i Bodø vil ikke medføre et bedre tilbud til pasientene og det vil medføre risiko for en fragmentering av fagmiljøet og kan får et dårligere tilbud til hele landsdelen som konsekvens.

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen

Han mener også at Norge og Sverige ikke kan sammenliknes.

Sverige har et helt annet bosettingsmønster enn Norge. Folk bor tett og konsentrert i middels store byer. Det gir en helt annen situasjon der det er mulig å betjene en stor andel av befolkningen med primær PCI innen 90 minutter. Det er ikke mulig i Nord-Norge under noen omstendighet.

Tor Ingebrigtsen vil ikke svare på om UNN vil være med på å bygge opp et PCI-senter i Bodø dersom styret går inn for direktørens anbefaling.

Vi ønsker at styret i Helse Nord skal ha en best mulig forståelse av saken før de tar sin beslutning. Det er derfor vi argumenterer offentlig i denne saken. Vi holder oss til det fram til et vedtak er fattet.

– Ingen sannhet med to streker under

Tove Karoline Knutsen (Ap(

Tove Karoline Knutsen, stortingsrepresentant Ap

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Tromsø, Tove Karoline Knutsen, mener det ikke finnes en sannhet med to streker under i denne saka.

– Det finnes sterke argumenter for at man skal ha ett sterkt miljø ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og for to behandlingssteder etter en senter-satellitt-modell slik direktøren foreslår. Velger styret det siste må de også gjøre som innstillinga sier, å styrke PCI-miljøet spesielt ved UNN og gi et bedre prehospitalt tilbud med trombolyse.

Hun mener det er en reell fare for at fagmiljøet ved UNN kan bli svekka.

– Dette er et miljø med stor spisskompetanse. Det er all grunn til å slå ring om Universitetssykehuset, som er det minste i landet. Vi må ikke risikere å miste legene til sykehus sørpå, sier Knutsen.

Maner til saklighet

Arbeiderpartipolitikeren liker dårlig debatten som har vært i Nord-Norge i forkant av avgjørelsen.

– Folk må slutte med ei ørkesløs og ukledelig krangling. Slik det er nå tillegger man hverandre dårlige motiver. Det er ingen som tjener på et slikt debattnivå, og vi i Nord-Norge blir taperne, avslutter Tove Karoline Knutsen.