Hopp til innhold
Finansminister Siv Jensen legger fram statsbudsjettet for 2016

Statsbudsjettet 2016 Nordland

  • Foreslår å avvikle Sameskolen

    Regjeringen foreslår å avvikle Sameskolen i Hattfjelldal fra neste skoleår. – Dette kom svært overraskende, og det er ingen lystig dag for oss, sier virksomhetsleder Bjørn Erik Davidsen til Helgelendingen.

  • Vil sikre mot skred

    692 millioner kroner er foreslått til prosjektet "E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10- Trældal – Leirvik" i Narvik kommune. Av dette beløpet forutsettes 40 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet og 15 millioner kroner av Narvik kommune som tilskudd.

  • 41,1 mill. til oljevernbase

    Regjeringen foreslår 41,1 millioner kroner til å etablere en miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen. Samferdselsdepartementet har ansvaret for å utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.