Statsborgerseremonier

Høsten 2017 arrangerer Fylkesmannen to statsborgerseremonier. Første seremoni holdes i Bodø lørdag 26. august for nye statsborgere fra midterste og sørligste delen av fylket. – For dem som bor i den nordligste delen av fylket blir det seremoni på Sortland lørdag 7. oktober, opplyser Sidsel Schjelderup hos Fylkesmannen.