Statoil med nytt oljefunn ved Nornefeltet

Statoil har gjort et nytt olje- og gassfunn i brønnen Cape Vulture Norskehavet utenfor Nordland. – Et fint og viktig funn som vil forlenge levetiden til Nornefeltet med mange år, ifølge Statoil.

Norneskipet

Funnet ble gjort omtrent 170 kilometer fra Vega i Nordland. Bildet er av den flytende produksjonsenheten på Nornefeltet.

Foto: StatoilHydro / Heine SchjØlberg

Funnet er det det første siden oljefunnet i Svale Nord-prospektet ni kilometer nordøst for Nornefeltet utenfor Helgelandskysten i 2013.

Leteboringen i brønnen Cape Vulture seks kilometer nord for Norne og 170 kilometer fra Vega kommune ble påbegynt tidlig i desember i 2016. Ett år etter kan Statoil konstatere at brønnen inneholder er drivverdig funn av olje og gass.

– Vi er veldig glade for å ha gjort et funn nær Nornefeltet. Nå skal vi kartlegge hvor stort funnet er. Foreløpig er estimatet på et sted mellom 20 og 80 millioner fat olje og gass, sier pressekontakt Morten Eek i Statoil til NRK.

– Viktig tilleggsfunn

Morten Eek
Foto: Statoil / Ole Jørgen Bratland

Boringen er et resultat av utviklingen av et nytt letekonsept for Nordlandsryggen.

– Dette er et viktig tilleggsfunn til Nornefeltet, som allerede har utbygd infrastruktur. Det betyr at vi kan ta ned kostnader og dermed øke lønnsomheten, legger Eek til.

Funnet vil også bidra til å forlenge levetiden til Nornefeltet, som ble oppdaget i 1992.

– Det har vært store forventninger knyttet til å bore i Cape Vulture. Da Nornefeltet ble satt i produksjon i 1997, var den opprinnelige planen å stenge ned feltet i 2014. Siden den gang er det påvist nye funn av olje og gass i nærheten av Norne. Med dette funnet, ser vi for oss at vi kan produsere fra Norne minst til 2030.

Produksjonsdato ikke satt

Norne-feltet i Norskehavet

Funnet ligger rundt seks kilometer nord for Nornefeltet. Nornefeltet har vært i produksjon siden 1997.

Foto: Statoil

Dato for når funnet kan settes i produksjon er ennå ikke klart, og Statoil skal nå analysere resultatene i detalj.

– Det blir et viktig arbeid å kartlegge nøyaktig hvor stort funnet er. Vi skal også ta stilling til om vi skal bore noen nye brønner i nærheten for å skaffe oss mer informasjon. Så vil en se på hvordan vi skal bygge ut en slik løsning og knytte Cape Vulture-funnet tilbake til Norne-skipet, sier Morten Eek.

17jan-cape-vulture

Leteboringen i brønnen Cape Vulture ble påbegynt tidlig i desember i 2016. Ett år senere er det klart at funnet er drivverdig.

Foto: Statoil