Hopp til innhold

Statoil blir møtt av protester i nord

Natur og Ungdom møter mannsterke opp for å si sin mening, når Statoil-sjef Helge Lund kommer til Nordland.

Helge Lund

PÅ OLJE-BESØK: Natur og Ungdom varsler kraftige protester når Helge Lund kommer til Vesterålen i dag.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Toppsjefen i Statoil Helge Lund besøker i dag Vesterålen etter at det forrige besøket ble avlyst på grunn av oljekatastrofen i Mexico-gulfen.

Der blir han møtt av kraftige protester fra oljemotstanderne som har mobilisert stort.

– Vi skal blant annet holde en aksjon utenfor det såkalte dialogmøtet hos Kystvakten, sier fylkesleder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom.

– Vi mener at dette dialogmøtet virker være kun for spesielt inviterte, og at man kun driver dialog med den ene siden, fortsetter hun.

Les også: Mener Statoil-rapport er lite troverdig

Uheldig å protestere

Men Statoil-sjefen synes det er uheldig å protestere mot et besøk som han mener først og fremst skal bringe mer fakta på bordet.

– Vi er forberedt på det som måtte komme, men jeg syns det er lite hensiktsmessig å demonstrere mot dialog og kunnskapsutveksling, sier Helge Lund.

– Frykter du bråk?

– Jeg tror ikke det er særlig hensiktsmessig verken for tilhengere eller motstander dersom det skulle skje. Det viktigste er å fremskaffe fakta og kunnskap og hvilke ringvirkninger vi kan skape for samfunnet, sier Lund til NRK.no.

Stoler ikke på Lund

Men oljemotstanderne stoler ikke på kunnskapet til Statoil-sjefen.

– Vi vil prøve å få kommet oss inn på møtet og få stilt noen spørsmål til Statoil-saken. Vi lurer på hva slags fakta han har med seg nordover, sier Skjoldvær.

Dette skriver Statoil om planene for besøket i ei pressemelding:

«Lund besøker i dag Vesterålen og deltar der på et dialogmøte i regi av Vesterålen regionråd med overskriften "Mulig petroleumsaktivitet i Nordland IV og VII - krav til beredskap og ringvirkninger". Her vil Lund blant annet snakke om Statoils nye industriskisser for Nordland VI og VII. »

– Petroleumsnæringens aktiviteter kan gi betydelige ringvirkninger, lokalt, regionalt og nasjonalt. De industriskissene vi har fremlagt for området viser at det kan skapes rundt 2.000 nye arbeidsplasser i regionen, sier Lund.

Les også: Statoil lokker med 170 mill i nord

– Konkurransedyktig i nord

Lund besøker også SMV Hydraulic AS i Stokmarknes. Bedriften ble tidligere i år valgt underleverandør av Aibel for arbeid på Norneskipet.

– Dette viser at leverandørindustrien i nord er konkurransedyktig, både på pris og kvalitet, sier Lund.

Å ruste opp næringslivet i nord til å være med på den industrielle utviklingen en åpning av nye områder vil gi, er et viktig område for Statoil.

Over en femårs periode skal selskapet derfor bruke rundt 120 millioner kroner på å utvikle nye leverandører, støtte realfag og utvikle lærlinger i de tre nordligste fylkene.

Ønsker god dialog med fiskeriene

Lund besøker også fiskeribedriften Nergård Bø AS, hvor han vil møte leder i Nordland Fiskarlag, Tom Tobiassen og Eva Kristoffersen i Kristoffersen og sønner AS.

– Sameksistens med fiskeri og reiseliv er en forutsetning for vår aktivitet. Lofoten og Vesterålen er spesielle områder der fiskeressursene har stor betydning. Vi ønsker en dialog som sikrer at vår industri blir en god nabo for både fiskeri og reiseliv, sier Lund.

Statoil er forberedt på å møte strenge miljøkrav til operasjoner til Nordland VI og VII. Som en del av arbeidet med industriskissene er det derfor også sett på muligheten for å etablere en egen miljøbase i Lofoten eller Vesterålen.

Statoils "Miljøbase LoVe" vil kunne bli en grønn base for forsyning, vedlikehold, miljøovervåkning, havovervåkning og oljevernberedskap.