Statnett får starte utbygging

Statnett får starte arbeidet med ei ny kraftlinje mellom Narvik og Båtsfjord. Tre reinbeitedistrikter ville ikke gi Statnett tilgang for å starte skogrydding, men nå har Namsmannen gitt utbygginga grønt lys, skriver Fremover. Kraftlinja har en kostnadsramme på mellom 3,2 og 3,7 milliarder kroner og skal stå ferdig i løpet av 2018.