Hopp til innhold

Statkraft kan bli anmeldt for dyremishandling: – Fisken har lidd voldsomt

Statkraft slipper ikke ut mer vann i Skjoma, og det får store konsekvenser for dyrelivet i elva. Miljøbevegelsen er sjokkert over forklaringa.

Skjomen i Narvik

SKJOMEN: Frost og vannmangel fører til at laksen i elva fryser og dør

Foto: Frida Brembo / NRK

Den ideelle organisasjonen Salmon Camera vurderer å politianmelde Statkraft for dyremishandling, etter at flere laks i elva Skjoma har fryst i hjel.

Elva i Narvik er bunnfrosset flere steder, og mens lokalbefolkningen frykter for laksebestanden, sier Statkraft at de vil tape penger dersom de slipper ut mer vann.

Etter at NRK tirsdag denne uken fortalte om situasjonen i Skjoma, måtte kraftverksjef i Statkraft, Ole Christian Povenius tåle kraftig kritikk fra Naturvernforbundet.

Nå sier regiondirektør i Statkraft, Dag Smedbold at avgjørelsen handler om ei totalvurdering.

– Så enkelt er det. Dette er ikke et prioritert laksevassdrag, og kraft må vi ha, Smedbold.

– Fisken har lidd

Organisasjonen Salmon Camera arbeider for vill laks, sjøørret og sjørøye.

Styreleder Rune Jensen forteller at han reagerte kraftig da han leste Statkrafts svar på hvorfor de ikke slipper ut mer vann.

Jensen spør seg om dette er et gufs fra fortiden.

– På generelt grunnlag er ikke regulerte vassdrag nødt til å bli mer skadelidende enn uregulerte. I dette tilfellet ser vi derimot at holdningen gjør at konsekvensene blir store, sier han.

Jensen og Salmon Camera mener det er underlig at kraftverksjefen kan uttale seg slik.

– Konsesjon skal revideres i løpet av kort tid, og her har Statkraft en samlet miljøbevegelse mot seg. Jeg er sjokkert over hva Statkraft evner å svare i denne saken.

Rune Jensen

IKKE FORNØYD: Rune Jensen i Salmon Camera reagerer kraftig på Statkrafts valg om å ikke slippe mer vann inn i elva.

Foto: Privat

Statkraft viste tirsdag til at de forholder seg til den gjeldende konsesjonen, som ikke krever at de slipper ut mer vann i elva.

Likevel mener Jensen at de burde vurdert saken annerledes, og sier at de ikke kan gjemme seg bak at de følger reglene.

– Her burde de oppført seg på en annen måte. Blant annet har vi har et stadig økende fokus på artsivaretakelse og miljø. I tillegg finnes det andre hjemler i loven man skal følge. Flere av disse lovene er overliggende de konsesjonsvilkår som refereres til.

Her snakker vi om fisk som har lidd voldsomt, og vi vurderer fortløpende om vi skal anmelde Statkraft for dyremishandling.

Laksen ligger død under isen i Skjoma.

FROSSENLAKS: I Skjoma har laksen fått et ublidt møte med en kald vinter.

Foto: HEGE CATHRINE PAULSEN/HANNE P. BRANTSÆGGEN / PRIVAT

Arrogant

Jensen mener at Statkraft bruker konsesjonen og det økonomiske aspektet for å blåse i at elva blir fri for laks. Han mener også at Statkrafts svar er arrogant.

– At de følger konsesjonen, og dermed har sitt på det rene, er en sannhet med store modifikasjoner.

Det er han ikke alene om å mene.

Geir Solmo, som er styremedlem i naturvernforbundet i Narvik og medlem av bygdeutvalget, sier at Statkraft fraskriver seg ansvaret for laksebestanden.

Han krever også en ordentlig forklaring.

– Jeg ble veldig overrasket over uttalelsen fra kraftverksjefen, hvor dem fraskriver seg miljøansvaret i vassdraget. Det er tross alt dem som er regulant i vassdraget, og slik jeg ser det har dem et ekstra stort ansvar.

Geir Solmo ved Skjomen i Narvik

KREVER SVAR: Geir Solmo er styremedlem i naturvernforbundet i Narvik. Han mener Statkraft fraskriver seg ansvaret.

Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

Han har tidligere opplevd at det var bunnfrost i elva.

– Det ser like ille ut i år som i 2018. Vi ser ut til å miste 70–90 prosent av all lakseyngel. Vi klarer aldri å bygge opp en elv med en god bestand, Solmo.

Ønsker ikke å fremstå som arrogant

Det er Statkraft som har ansvaret for kraftverket i Skjoma.

Regiondirektør for region Nord-Norge i Statkraft, Dag Smedbold, sier de på ingen måte ønsker å fremstå som arrogante.

– Vi er i en spesiell værsituasjon, som gjør at både regulerte og uregulerte vassdrag har innfrysingsproblematikk. Vi har hatt slike situasjoner tidligere, sist i 2018. Vi gjorde da undersøkelser i etterkant av dette og fant heldigvis ut at dette ikke var katastrofalt for yngeltettheten.

Smebold sier at det selvfølgelig ikke er bra med innfrysing i vassdraget, og at Statkraft vil følge opp etter vinteren i år og.

Videre forteller han at Statkraft har gjort en rekke tiltak i vassdraget som de mener gir god miljøeffekt. Der iblant terskler og laksetrapper, som skal være med og avbøte med miljøkonsekvensene ved utbyggingen.

Konsesjonen skal revideres snart. Smebold sier at Statkraft vil etterkomme besluttningen som da tas.