Hopp til innhold

Vegvesenet vil innføre nye setebeltekrav – bussjåfører er redde for å miste jobben

Hvis de nye reglene blir innført risikerer sjåfører på bybusser å miste lappen om barn og unge slurver med beltet. – Det er helt uakseptabelt, sier bussjåfør.

Svein Hanssen, bussjåfør, boreal, tillitsvalgt fellesforbundet

Bussjåfør Svein Hanssen mener at Statens vegvesen må endre reglene. Han frykter i verste fall at han og andre bussjåfører kan risikere å miste jobben med nye regler.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I dag er det ingen som kan nekte deg å ta buss i byen uten setebelte.

Bruker du setebelte på bussen? Nå kan det bli påbudt uavhengig av hvilken type buss du tar.

Bruker du setebelte på bussen? Nå kan det bli påbudt uavhengig av hvilken type buss du tar.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Selv ikke der det er montert setebelter har det vært krav om å faktisk bruke det om bord i de såkalte klasse 1-bussene.

Det vil Statens vegvesen endre på.

enkelte busser og strekninger er det i dag krav om setebelte, men nå vil vegvesenet gjøre det umulig å misforstå:

– Der det er bilbelte, skal dette brukes, sier seniorrådgiver Anette Hauge.

Bussjåfører over hele landet frykter at de i verste fall kan miste førerkortet og dermed jobben, når det nå kan innføres påbud for bruk av bilbelte også på bybusser.

Da vil det nemlig være sjåføren som har ansvaret hvis en passasjer under 15 år ikke bruker belte.

Bussjåfør: – Helt uakseptabelt

Både Fellesforbundet og bussjåførene ønsker ordningen velkommen.

Det de derimot ikke er enige i, er at bussjåførene skal være ansvarlig dersom barn og unge velger å avstå fra å bruke setebelte.

– Det er helt uakseptabelt rett og slett. Det sier bussjåfør og tillitsvalgt Svein Hanssen.

Dersom bussen blir kontrollert og personer under 15 år sitter uten setebelte, er det nemlig bussjåføren sitt ansvar.

Etter et par kontroller er det fort snakk om bøter på flere tusen kroner og i verste fall et inndratt førerkort.

– Hvis det blir praktisert, er det kanskje ikke noen som vil være bussjåfør lenger. Det er ingen som vil risikere verken bøter eller å miste førerkortet, sier Hanssen.

Krever regelendring

Per Christian Jacobsen er regionleder i Fellesforbundet Nord-Norge.

Han støtter sjåførkollegaen og sier det er uholdbart at bussjåførene i verste fall skal bli stående med bøter og prikker på førerkortet.

– De verste konsekvensene for bussjåførene er at de kan risikere å miste sertifikatet. Da mister de også jobben, sier Jacobsen.

Fellesforbundet mener det er uheldig på flere områder. Blant annet poengterer de at det vil fremprovosere at de må konsentrere seg om andre ting enn det viktigste; å kjøre bussen.

Per Christian Jacobsen, regionleder Fellesforbundet Nord-Norge.

Regionleder Per Christian Jacobsen i Fellesforbundet krever at vegvesenet snur og endrer reglene.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Nå krever de en regelendring som sikrer sjåførene.

– Det må gjøres ei regelendring. Statens vegvesen må sørge for at dette blir gjort. Slik at i alle fall ikke bussjåførene blir ansvarlig dersom barn og ungdom ikke vil bruke setebelte, sier han.

Vegvesenet

Anette Hauge er seniorrådgiver i Statens vegvesen. Hun sier hun forstår bekymringen, men forsikrer om at sjåførene ikke skal være barnevakter.

– Det er bussjåføren som er ansvarlig for at dem om er under 15 år bruker bilbelte. Våre utekontrollører har god erfaring og opplæring. Vi har høy terskel for å gi bot til bussjåførene, sier hun til NRK.

Anette Hauge er seniorrådgiver i Statens vegvesen.

Seniorrådgiver Anette Hauge i Statens vegvesen sier at terskelen for å gi bøter til sjåførene er svært høy.

Foto: Statens vegvesen

De er enige med Fellesforbundet i at bussjåførens viktigste oppgave er å kjøre bussen. Vegvesenet begrunner regelendringen med at de vil gjøre reglene enklere:

– Skjønner du at sjåførene frykter bøter?

– Det har vi stor forståelse for. Våre utekontrollører har god erfaring og opplæring. Vi har høy terskel for å gi bot til bussjåførene, sier Hauge.

Hun bedyrer at kontrollørene vil bruke skjønn og gjøre vurderinger om hva som med rimelighet kan forventes ut fra situasjonen.

Høringsfristen har nå gått ut. Saken skal behandles av Samferdselsdepartementet.