Starter studium i fiskejuks

Jukserne i næringa går en tøffere tid i møte.

Henny I. Bech

FRA ØKOKRIM TIL POLITIHØGSKOLEN: Politioverbetjent Henny I. Bech er fagansvarlig for oppbygging og gjennomføring av studiet, som er et samarbeid mellom politiet, Kystvakta og Fiskeridirektoratet.

Foto: Colourbox/Politi

Et nytt studium skal skjerpe kampen mot fiskefusk. I november møtes folk fra en rekke etater på Sortland, for å øke kunnskapen i kampen mot fiskekriminalitet.

Vanskelig å etterforske

Fiskeri er en meget viktig næring, som skaper milliardverdier både på hav og på land. Men med så store verdier, finnes også fristelsen for å jukse.

– Denne type kriminalitet er ofte kompleks og omfattende å etterforske, og erfaringen viser at etterforskning av disse sakene uten spesialkompetanse gir et dårlig resultat, sier politioverbetjent Henny I. Bech, som er fagansvarlig for studiet.

Flere blir tatt

I de siste årene er det kommet frem en rekke eksempler på at det foregår juks i fiskerinæringen. Nylig ble det avslørt at fiskedumping er et vanlig syn , og dagen etterpå ble det kjent at en annen tråler dumpet fisk med inspektør ombord .

Antall anmeldelser for fiskejuks er nesten doblet på ett år i Nordland , og på landsbasis har det også vært ei kraftig økning. Bedre planlagte kontroller har avdekket flere lovbrudd.

Video Omfattende fiskedumping av Røkke-tråler

Se video: Påstår omfattende fiskedumping fra Røkke-tråler

Samarbeider på tvers

Men nå skal det bli vanskeligere å operere på tvers av loven. Et helt nytt studim, som starter om få uker, skal sette et skarpt søkelys på fiskerikriminalitet.

– Håndtering av disse sakene krever spesialkompetanse. Så i forbindelse med dette studiet har vi inngått et samarbeid med Kystvakten og Fiskeridirektoratet, for å bygge opp dette studiet. Det er et samarbeid som er helt avgjørende, også for å nå frem i denne typen saker, sier Bech.

Studetene fra politi, kystvakt, fiskeridirektorat og skatteetat skal gjennom en rekke temaer.

– Blant annet om det finnes ei kobling mellom fiskerikriminalitet og organisert kriminalitet, sier Bech til nrk.no.

Studiet starter i uke 46.