NRK Meny
Normal

Omfattende luftspenn-sjekk skal hindre flere dødsulykker

Etter ulykken hvor en sjømann falt i døden krever Kystverket i Nordland å få luftspenn over sjø bedre merket på kart.

En mann omkom da han falt ned fra masta på ferja MS Røst i Svolvær i Nordland lørdag kveld.

I mai i fjor omkom 41 år gamle styrmann Ulf Andre Dahlberg da han skulle sjekke om det var plass nok til å seile fergen under høyspentledning på den nye ruten mellom Svolvær og Skrova i Lofoten.

I mai i fjor omkom 41 år gamle styrmann Ulf Andre Dahlberg da han skulle sjekke om det var plass nok til å seile fergen under høyspentledning på den nye ruten mellom Svolvær og Skrova i Lofoten.

For å unngå lignende ulykker i framtiden krever Kystverket at kraftselskapene måler høyden på alle kraftspenn over sjø og merke de på korrekt sted på sjøkartene.

– I Nordland er det en rekke strekk over fjorder og sund hvor vi ønsker å kontrollere høyden på luftspennene, sier regiondirektør Fridthjof Wangsvik i Kystverket i Nordland.

Wangsvik understreker viktigheten av å få utført en gjennomgang.

– Det er ekstremt viktig å få kartlagt dette. Det var en tragisk ulykke som skjedde i Skrova og vi ønsker ikke at slike hendelser skal gjenta seg, legger han til.

Trenger tillatelse

Fridtjof Wangsvik, regiondirektør Kystverket i Nordland

Regiondirektør Fridthjof Wangsvik i Kystverket i Nordland.

Foto: John Inge Johansen

Ifølge Kystverket skal alle strekk som strekker seg over farleden ha tillatelse etter havne- og farvannslovens paragraf 27.

– De aller fleste kraftselskaper har tillatelse gitt av Kystverket. Det er deres oppgave å sørge for at de vilkårene som legges til grunn i tillatelsen blir fulgt. Det kan være at en del gamle strekk ble ført opp i en tid da det ikke var behov for tillatelse, sier Wangsvik videre.

Fra tid til annen opplever Kystverket avvik i markeringer av sjøspenn i sjøkart og på høyden av spennene.

– Dette vil vi ha full klarhet i slik at vi kan være sikre på at farleden er trygg for alle sjøfarende.

Kystverket starter med Nordland, men planen er at hele Norge skal kartlegges.

– Regioner over hele landet vil nå sende ut brev til sine kraftselskap for å få avdekket om det finnes avvik, sier Wangsvik.

Kystverket vil kontrollere at kraftselskapene følger regelverket.

– Vi vil gå gjennom de tillatelsene som er gitt for å se om opplysningene stemmer. I de aller fleste tilfeller er det overhodet ikke snakk om å gjøre endringer, men noen ganger vil man se at det må gjøres justeringer, sier regionslederen.

– Båtførere har skylden

Illustrasjon av minstehøyde fra luftspenn til havet
Foto: Kystverket

Nettsjef Frode Valla i Helgelandskraft ønsker gjennomgangen velkommen, men mener båtførere må bli mer oppmerksomme, spesielt førere av seilbåter.

– Jeg har jobbet i denne bransjen i over 30 år. Oftest skjer det ulykker fordi båtfører ikke har vært bevisst på hva som står i sjøkartet. De er også usikre på hvor det befinner seg sjøspenn. Seilbåter er det største faremomentet i denne sammenhengen, sier han.

– De gangene det skjer ulykker er det noen som ikke har klart å lese merkingen eller sjøkartet som beskriver høyden over vannet, sier Valla.

Wangsvik opplever også en økning av seilbåter langs kysten.

– I tillegg registrerer vi at det seiler flere seilbåter langs kysten og da blir behovet for riktige opplysninger på kart og skilt ekstremt viktige. Vi overholder seilingsavtalen og merker på forsvarlig måte. Det er opp til båtfører å være obs på sjøspennene.

I brevet skriver Kystverket at det er viktig å etablere at det foreligger tillatelse for alle luftspenn og at det er kraftselskapene selv som er ansvarlig til å søre for at det ikke er avvik.

Håper på samarbeid

– Har dere full kontroll?

– Ja, det vil jeg tro, men enkelte spenn ble etablert allerede på 50-tallet og over en så stor periode kan det ha skjedd forandringer, men jeg vil tro dette ville blitt avdekt tidligere tidspunkt om vi ikke hadde hatt tillatelsene på plass, sier Valla.

Han håper på et godt samarbeid med kraftselskapene.

– Jeg regner med at de som seriøse aktører vil gi de opplysninger vi etterspør, sier Wangsvik.

Han er også åpen for tips ifra publikum.

– Dersom noen har opplysninger eller mistanke om det sjøkart og skilting ikke stemmer overens med terrenget, ta kontakt, sier han til NRK.no.