Stanset all opplæring av piloter tre måneder før de skal frakte pasienter

All opplæring av luftambulansens piloter ble stanset denne uken. Lufttransports Flygerforening, hvor pilotene er organisert, mener at opplæringstilbudet til Babcock ikke er godt nok. I dag møttes partene for å finne en løsningen på floken.

Babcocks ambulansefly

Babcocks nye modell heter Beechcraft King Air 250, og avløser Lufttransports Beechcraft King Air 200. I tillegg vil Babcock supplere med et jetfly av typen Cessna Citiation Latitude.

Foto: Vigdis Wagø-Wares / NRK

1. juli overtar Babcock driften av alle ambulansefly i Norge.

Innen den tid skal i underkant av 100 piloter være ferdig opplært. Men ting går ikke som planlagt. Tre måneder før inntredelsen har treningen stoppet helt opp.

– Treningen er midlertidig stoppet, fordi vi og pilotene mener det er satt altfor lite tid til opptreningen, sier forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen.

Opptreningen går på prosedyrer og på å bli vant til den de nye flyene som Babcock innfører.

– Det er satt av syv dager, men vi har anslått at man burde hatt dobbelt så mye tid tilgjengelig. Selv om det er samme flytype, så er det vesentlige forskjeller mellom de to modellene.

Nytt fly babcock

Babcocks nye ambulansefly ved Gardermoen i Oslo.

Foto: Vigdis Wagø-Wares / NRK

Bekymringsmelding

I januar sendte pilotene via Lufttransports Flygerforening en bekymringsmelding på 22 sider til Luftfartstilsynet.

Tre måneder før pilotene skal frakte pasienter i de nye flyene er det bare om lag 25 prosent av pilotene i Lufttransport har nå gjennomført opplæringen.

Resten av pilotene nekter videre opplæring før et bedre opplegg er på plass.

– Det er viktig at pilotene kan prosedyrene til den nye operatøren og at man som pilot og mannskap er trygge på den flytypen man er satt til å operere, sier Carlsen.

Hans Skog-Andersen

Hans Skog-Andersen, flyoperativ ansvarlig i Babcock.

Foto: Halldor Asvall / NRK

Flyoperativ ansvarlig i Babcock, Hans Skog-Andersen, sier at selskapet har hatt et konstruktivt møte med pilotene, hvor de er enige om den videre fremdriften.

– All trening er gjenstand for endringer. Vi er villige til å finne tid til ekstra trening med dagens operatør.

Han understreker at Babcock er like opptatt av sikkerheten som de andre aktørene, og at dette er et supplement til det de kan i dag.

– Det er alltid sånn at man skulle ønske man hadde mer tid til trening. Dette er et kurs hvor vi skal fokusere på forskjellen på det flyet de flyr i dag og det flyet de skal fly i fremtiden. De skal ikke lære å fly, det kan de.

Håper å trene så snart som mulig

Carlsen i Flygerforbundet sier at de er glad for at Babcock nå skal sette seg ned med flygerne for å finne en løsning.

– Vi er veldig glad for at de anerkjenner problemet og er villig til å sette seg ned for å revidere treningsopplegget.

Forbundslederen sier til NTB at partene er enige om at det er hold i bekymringsmeldingen pilotene sendte til Luftfartstilsynet om treningsopplegget.

– Basert på en slik justering, er vi enige om å fortsette å trene, så snart nødvendige justeringer er foretatt. Det vil si at de som skulle begynt treningen mandag, vil begynne å trene igjen så raskt som mulig.

Han håper at treningen kan gjenopptas på mandag.

– Vi har avtalt daglige møter mellom forbundet og Babcock, slik at treningen blir forsvarlig og tilstrekkelig. Skal vi få til dette, må alle parter legge godviljen til, ellers går det ikke, sier Carlsen.

Industrigigant

Det svensk-britiske selskapet vant kontrakten gjennom anbudskonkurransen i juni 2017. I ryggen har de industrigiganten Babcock International med hovedkontor i London. De leverer luftambulansetjenester i 14 land.

Så godt som alle de 100 ambulanseflypilotene i Lufttransport har sagt ja til å gå over til den nye operatøren.

Grunnen til at de trenger opplæring, er fordi Babcock bruker en annen og kraftigere versjon av den samme flytypen som Lufttransport bruker til luftambulanseoppdrag.

I vinter har Babcock kjøpt fri piloter som skulle vært på vakt på Lufttransport sine baser i Norge, for å sende dem på kurs i den nye flymaskinen de skal jobbe på i Babcock.

Babcock har satt inn egne fly og piloter på basene, mens pilotene i Lufttransport har vært på kurs.

Luftfartstilsynet: – Opplæringen god nok

Bent Høie

Helseminister Bent Høie er kjent med at Lufttransports Flygerforening mener at opptreningstilbudet til Babcock ikke er godt nok.

Foto: Jørn Tveter / NRK

Det er Luftfartstilsynet som godkjenner opplæringen av piloter i Norge, og tilsynet står fast på at opplæringen til pilotene som skal jobbe i Babcock er god nok.

«Vi har gått gjennom bekymringsmeldingen punkt for punkt, men finner det ikke hensiktsmessig å kommentere hver påstand som blir fremsatt. Påstandene inneholder etter det vi kan se en del misforståelser og selvmotsigelser», skriver tilsynet i brevet som ble sendt tirsdag.

Tirsdag var pilotenes bekymringsmelding altså tema på et møte mellom Luftambulansetjenesten HF, Babcock og Luftfartstilsynet deltok.

Helseminister Bent Høie er informert om møtet i dag.

– Jeg er informert om at Babcock har invitert pilotene til et møte for å diskutere disse forholdene. Luftambulansetjenesten HF vil følge opp saken nøye, og vurdere hvorvidt de kan bidra til å finne en konstruktiv løsning for alle parter, sier han til NRK.

Risikerer å stå uten piloter

Dersom ikke opplæringen av pilotene som skal jobbe i Babcock gjenopptas, risikerer Babcock å stå uten nok piloter når de overtar tjenesten 1. juli.

Det kan vi ikke risikere, mener stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap).

Ingvild Kjerkol

– For oss er det avgjørende at det er nok piloter fra 1. juli. Det betyr at man må ha tilstrekkelig trening på de nye flyene som kommer, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Helseministeren er ansvarlig for at tryggheten er på plass. Når Stortinget behandlet denne saken i fjor vår gjorde man en rekke flertallsvedtak, og det er Bent Høies ansvar at de blir fulgt opp.

Helseministeren sier til NRK at opplegget rundt treningen er primært et forhold mellom Babcock som ny operatør og deres kommende piloter.

– Treningsopplegget er tidligere godkjent av Luftfartstilsynet. Jeg merker meg at tilsynet i dag har gått ut og uttalt at treningsprogrammet oppfyller kravene i regelverket fullt ut, sier Høie.