Stadig flere velger folkehøgskole

7751 elever går på folkehøgskoler dette skoleåret. Det er flere enn noen gang tidligere. For 20 år siden var 25 prosent av elevene under 18 år. I år er tallet 2 prosent. Gjennomsnittsalderen er 19 år. Det aller vanligste er å gå på folkehøgskole rett etter videregående.