St. Olav til Karl Erik Harr

Kongen har utnevnt billedkunstner Karl Erik Harr til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for hans kulturelle innsats.

Foto: Kulturnett Troms/Irene Snarby

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på at Harr ved sin innsats som billedkunstner og forfatter har maktet å formidle nordnorsk kulturhistorie og kulturarv til folket.

Rådet har også lagt betydelig vekt på bredden og allsidigheten i hans virksomhet i norsk kulturliv.

Harr mottar dekorasjonen i Oslo 27. februar.