NRK Meny
Normal

Spørreskjema under lupen

Datatilsynet stiller flere spørsmål ved spørreskjema som gis til småbarnsforeldre.

Skjema for kartlegging av barns utvikling

UNDER LUPEN: Datatilsynet stiller spørsmålstegn ved skjemaet som sendes ut til småbarnsforeldre.

Foto: Helsesøstertjenesten, Bodø kommune

- Vi stiller nå noen spørsmål til Bodø kommune og avventer svar. Hvis vi er uenig i noe, så vil vi selvfølgelig påpeke det. Vi kommer da til å gi råd for å styrke personvernet, sier Kim Ellertsen, avdelingsdirektør for juridisk avdeling i Datatilsynet.

Datatilsynet stiller flere spørsmål ved informasjonen som helsestasjonene i Bodø gir til småbarnsforeldre i forbindelse med spørreskjemaet. Alle foreldre til barn mellom 0 og 4 år blir bedt om å fylle ut et skjema med svært sensitive spørsmål, som lagres sammen med barnets legejournal.

Se hele spørreskjemaet her: Skjema med totalt 36 spørsmål

Vekker reaksjoner

Nina Sjåmo, småbarnsmor

SKREMMENDE: Småbarnsmor Nina Sjåmo mener skjemaet er for personlig.

Foto: Jens Kyed / NRK

«Mitt barn har blitt et mye større problem enn jeg hadde forventet.» «Barnet mitt krever mer av meg enn barn flest.» «Når barnet mitt våkner er det vanligvis i dårlig humør.»

Dette er noen av over 30 spørsmål foreldre til barn mellom null og fire år blir bedt om å fylle ut før kontroller på helsestasjoner i Bodø. Svarene brukes for finne de trenger hjelp til å håndtere stress i foreldrerollen. Småbarnsmor Nina Sjåmo er skeptisk til spørsmålene:

- Det er ufattelig mange negative poster i dette skjemaet og det er veldig personlig, sier hun.

Blir makulert

Gerd Furfjord, ledende helsesøster i Bodø

MAKULERT: Helsesøster i Bodø, Gerd Furfjord forsikrer om at papirene blir makulert.

Foto: Jens Kyed / NRK

Svarene lagres på papir sammen med barnets legejournal. Men ledende helsesøster Gerd Furfjord i Bodø forsikrer om at svarene ikke lagres til evig tid

- Hvis det ikke er noe utslag på skjema så blir de makulert med en gang. Og hvis det er noe utslag så bilr de makulert så snart vi er ferdige med å jobbe med saken. senest i førskolealder.

Nå ønsker Datatilsynet flere endringer:

- Vi ser et forbedringspotensiale når det gjelder informasjon til foreldrene, sånn at man da får tydelig frem at dette er et tilbud og ikke en obligatorisk spørreundersøkelse. Og kanskje at man skal presisere hva informasjonen skal brukes til og hvor lenge den skal lagres. Det vil også være naturlig å få bekreftet at de har en rutine på å slette unødvendige opplysninger, sier Kim Ellertsen i Datatilsynet.

Video nsps_upload_2009_7_8_8_30_8_400.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.