Vil ha flere svar om inhabilitet

Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil ha mer klarhet i spørsmålet om når statsråd Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er habil og inhabil i saker som skal behandles av Fiskeri- og kystdepartementet.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen på Norges fiskarlags landsmøte.

I HARDT VÆR: Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Stortingsrepresentant Harald T. Nesvik (Frp), som er 2. nestleder i Stortingets næringskomité, sendte mandag et brev til statsråd Berg-Hansen om denne saken. Nesvik ber henne redegjøre for «hvilke typer saker som statsråden vil være inhabil i, og hvordan disse sakene vil bli håndtert når det gjelder saksbehandling og settestatsråd.»

Utilstrekkelig vurdering

Det går fram av brevet at Nesvik mener vurderingen fra Justisdepartementets lovavdeling om Berg-Hansens habilitet ikke er tilstrekkelig. Ifølge denne vurderingen vil statsråden bare unntaksvis være å anse som inhabil i saker knyttet til oppdrettsnæringen.

Lovavdelingen påpeker ellers blant annet at det må gjøres «en konkret vurdering ut fra omstendighetene i den enkelte sak.»
Nesvik skriver at det er svært viktig at det ikke vil kunne stilles spørsmål ved en statsråds habilitet særlig i saker som dreier seg om konkurranse og rammebetingelser i næringslivet.

– Svært nyttig

«Det er derfor viktig at spørsmålet knyttet til habilitet blir klargjort før eventuelle saker kommer på statsrådens bord slik at det ikke finnes tvil om at en sak er behandlet på korrekt måte», heter det i brevet.

Samtidig understreker Nesvik at det ikke må bli slik at det anses som negativt at statsråder har næringserfaring og bransjekunnskap på sine fagområder. Slik erfaring og kunnskap mener han er svært nyttig.

«Statsråder må heller ikke komme i den situasjon at de må selge sine aksjer i enkeltselskaper for å kunne fungere som statsråd», skriver Nesvik på vegne av Fremskrittspartiets stortingsgruppe.