Hopp til innhold

Spilte bort selskapets penger på nettkasino

En mann er i Salten tingrett dømt for underslag av nærmere 14 millioner kroner. Pengene spilte han bort på nettet.

En tidligere daglig leder ved et oppdrettsanlegg på Helgeland er dømt til fengsel og erstatning for å ha stjålet nærmere 14 millioner kroner fra to selskaper, melder Helgelands Blad.

Avisa siterer en dom fra Salten tingrett der mannen, som nå er bosatt i Salten, har tilstått en serie underslag fra to oppdrettsselskap. Mannen har vært daglig leder ved begge disse selskapene.

Ved å utstede falske fakturaer, overførte mannen 13.189.643 kroner fra det ene selskapet til et norsk utenlandsk foretak (NUF) over en periode på fem år – fra 2009 til 2014.

I mars 2012 og august 2014 overførte den domfelte i tillegg henholdsvis 102.500 og 468.650 kroner fra det andre selskapet til det samme NUF-foretaket.

Både i avhør og i retten tilsto mannen forholdene, og det ble derfor avsagt en såkalt tilståelsesdom.

Spilte pengene bort på kasino

I retten kom det fram at underslagene skyldtes at mannen led av spilleavhengighet. I dommens står det at beløpet i sin helhet ble benyttet til «nettbasert kasinospill».

Strafferammen for underslag i denne størrelsesorden er på i overkant av fire år. Aktor la ned påstand om tre år og to måneders fengsel, men dommen ble redusert til to år og 11 måneder fordi mannen tilsto forholdene raskt.

Domfelte ble i retten dømt til å betale tilbake henholdsvis 11.139.759 og 571.150 kroner til de to selskapene.

– En tung sak

Dagens dalige leder ved det oppdrettsanlegget som ble hardest rammet forteller at dette er en tung sak.

– Både for han det gjelder og familien hans, men også for tidligere kolleger, sier han til NRK.

Anlegget er ett av landets største i sitt slag, og produserer årlig flere millioner smolt til bruk i laksenæringen.

– Hvordan påvirker saken dere?

– Den påvirker oss på mange måter. Dette er en stor, økonomisk sak. Men nå konsentrerer vi oss om drifta og det å finne gode løsninger. Vi føler vi har god oversikt over situasjonen nå, og vil ikke gå konkurs som følge av denne saken.