Hopp til innhold

Politiet vil lære av politidrapet på Mo

Spesialenheten for politisaker har konkludert med at verken tjenestemenn eller politidistriktet kan holdes strafferettslig ansvarlig i forbindelse med drapet på politioverbetjent Olav Kildal (58).

Bevæpnet politi i Mo i Rana

FORSKANSET SEG: Tungt bevæpnet politi gjorde seg klar til å gå til aksjon mot huset der den psykisk ustabile personen forskanset seg etter at han stakk ned og drepte politimannen Olav Kildal utenfor Mo i Rana.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Derfor har Spesialenheten for politisaker henlagt saken, skriver Rana Blad.

21. april 2010 rykket Olav Kildal ut på oppdrag sammen med en politistudent for å hente en psykiatrisk pasient som skulle transporteres til akuttinnleggelse ved psykiatrisk avdeling i Bodø.

Det endte med basketak og politioverbetjent Olav Kildal døde etter å ha blitt påført sju knivstikk.

Den 62-årige gjerningsmannen ble i Rana tingrett 11. november samme år funnet psykotisk i gjerningsøyeblikket, og dømt til tvunget psykisk helsevern.

62-åringens forsvarer var overrasket over at retten ikke tar hensyn til politiets framgangsmåte.

– Det tragiske drapet ville trolig aldri ha skjedd dersom man hadde gått fram på en riktig måte. Jeg kan ikke se at politiets framgangsmåte er kommentert i dommen i det hele tatt. Mannen trodde han skulle hentes av ambulanse med kvalifisert helsepersonell. Og at politiet bare skulle ledsage under transporten, sa forsvarer Finn Ove Smith til NRK etter at dommen falt.

I dag opprettholder han kritikken han kom med for to år siden.

– Avdøde gjorde en grov feilvurdering da han tok seg inn i boligen, og brukte verktøy for å presse opp døra. Det var ikke bra, sier Smith.

Han er overrasket over at saken nå er henlagt.

– Jeg er også overrasket over at Spesialenheten har brukt så lang tid på saken, sier Finn Ove Smith.

Har endret rutiner

Håvard Fjærli, politimester i Helgeland politidistrikt

Håvard Fjærli, politimester i Helgeland politidistrikt.

Foto: NRK

Spesialenheten for politisaker har opptatt forklaringer fra 14 vitner, blant andre politimester Håvard Fjærli i Helgeland politidistrikt. Han sier Kildal-saken har vært en vekker for politidistriktet.

– Spesialenheten har gått igjennom hele hendelsesforløpet. Rapporten peker først og fremst på at Helgeland politidistrikt ikke har gjort noe straffbart i Kidal-saken. Det som ble gjort er i samsvar med de instruksene og det regelverket vi forholdt oss til på det tidspunktet.

Men om Spesialenheten frikjenner politiet, er Arbeidstilsynet langt mer kritisk til politiets innsats den fatale kvelden.

Arbeidstilsynet: – Manglet rutiner

I sin rapport slår Arbeidstilsynet fast at Helgeland politidistrikt mangler rutiner og instruks for hvordan sikkerheten til politifolk skal ivaretas når psykiatriske pasienter skal pågripes og transporteres.

– Helgeland politidistrikt må sørge for å kartlegge hvilke andre oppdrag/operasjoner som krever at det utarbeides skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes. Med bakgrunn i resultatet av kartleggingen må skriftlige instrukser utarbeides, krever Arbeidstilsynet.

I tillegg krever tilsynet at politidistriktet sørger for at polititjenestemenn bruker personlig verneutstyr på slike oppdrag. Det er allerede gjennomført, ifølge politimesteren.

– En arbeidsgruppe har sett på hvilke lærdommer politiet kan dra av Kildal-saken, og rutinene er nå skjerpet inn. Blant annet har vi formulert en ny instruks knyttet til hvordan psykiatriske pasienter skal hentes og transporteres. Vi er også blitt enda tydeligere på samtlige polititjenestemenn i operativ tjeneste skal benytte lett vernevest med stikkplater i operativ tjeneste.

– I framtiden skal I framtiden skal vi opptre på en slik måte at vi unngår liknende tragiske hendelser, sier Fjærli.

Politiaksjon etter politidrapet i Mo i Rana

ÅSTED: Et 20-talls tungt bevæpnede politifolk stormet huset i Mo i Rana.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg