Hopp til innhold

Spekkhogger fotobombet havørnbilde i Lofoten: – Var griseheldig

Fotograf fikk oppleve et sjeldent møte mellom spekkhogger og havørn i Lofoten.

Spekkhogger og havørn på Reine i Lofoten

ØRN MØTER SPEKKHOGGER: Havørn og spekkhogger lever tett på hverandre. Men det er ikke hver dag de møtes, som her ved Reine i Lofoten.

Foto: Vegard Aasen

Hundrevis av naturfotografer fra hele verden reiser hver vinter Nord-Norge for å fotografere spekkhoggere og knølhvaler som jakter på sild langs kysten.

Vegard Aasen fra Sogndal er fotograf, men på ferie på Unstad i Lofoten for å gjøre noe helt annet. Nemlig å surfe og klatre med kjæresten.

Men kamerautstyret er selvsagt med til Lofoten. Og det fikk han bruk for under en kjøretur mellom Unstad og Moskenes.

Like ved Reine oppdaget han et voldsomt spetakkel nede ved sjøen. Mer enn 20 havørner og 60–70 måser hadde samlet seg i fjæra, og han bestemte seg for å stanse bilen og sjekke hva som var årsaken.

Idet han hoppet over autovernet lettet fuglene og forsvant. Da han kom ned i bukta fikk han øye på en flokk spekkhoggere, helt inntil land.

Vegard Aasen

Vegard Aasen har base i Sogndal, hvor han jobber fulltid med film og foto – alt fra bedriftsreklame til ekstremsport. Nå jobber med egne prosjekt i tilknytning til naturfoto.

Foto: Maria Elise Berg

Han ser sild i vannkanten, og skjønner at spekkhoggerne trolig hadde jaget en sildestim mot land.

Det var Lofot-Tidende som først omtalte saken.

Spekkhogger-show

Spekkhoggere er sosiale dyr som vanligst opptrer i grupper med rundt 5–15 individer. Sild er den viktigste føden for spekkhoggere og knølhval langs kysten.

Begge arter samler silda i en ball. Men mens knølhvalen jafser sild i store mengder, slår spekkhoggeren silda i svime og plukker i seg en og en fisk.

Aasen forteller at det var en opplevelse å oppleve spekkhoggerflokken på så nært hold, og tar masse bilder.

– De var veldig sosiale. Det var tydelig at de var gode og mette. De plasket med halen, svømte opp ned og kommuniserte veldig.

Så oppdager fotografen at han ikke er den eneste som får med seg «spekkhoggershowet».

På en liten holme satt ei havørn og fulgte med.

Aasen forteller at den ikke viste noen tegn til redsel for mennesker.

– Det var tydeligvis en ørn som var vant til folk.

Han øynet muligheten til å få både ørn og spekkhogger på samme bilde.

– Jeg fokuserte på ørna, og håpet at spekkhoggeren ville fotobombe ørna.

Plutselig stakk en av spekkhoggerne hodet over vannet, og vender hodet i samme retning som ørna sitter.

Selv sto han bare noen meter unna, klar med kameraet.

– Det var nok en en-gang-i-livet-mulighet. Jeg var griseheldig, sier han om blinkskuddet.

Vegard Aasen hadde ikke trodd at det skulle klaffe så bra.

– Det var en stor opplevelse å oppleve dem på så nært hold. Jeg traff dem på et perfekt tidspunkt.

– Ørna har få naturlige fiender

Torgeir Nygård er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, og er regnet som en av Norges fremste ørneforskere.

Han forteller at både havørn og andre sjøfugler følger nøye med dersom de oppdager spekkhoggere.

– Målet er å få ned 50 ørneunger i løpet av de neste tre årene, sier prosjektleder Torgeir Nygård.

– Ørner er som dyr flest. Den venner seg til ting. Når den ikke opplever noen fare ved en situasjon så vil den oppsøke situasjonen hvis den er fordelaktig for seg selv, sier forsker Torgeir Nygård.

Foto: Privat

Spekkhoggere betyr nemlig mat. Når spekkhoggeren slår sild i svime, flyter de opp til overflaten. Det er gjerne så mange av dem, at det drypper litt sild på ørn og måse også.

– Havørna har en naturlig skyhet overfor mennesker, men sulten vil noen ganger overgå skyheten. Dessuten har havørn langs kysten blitt gradvis mer vant til mennesker. Spesielt ørner som har levd en stund «vet» at de ikke blir jaktet på, sier Nygård.

Han tror nok at spekkhoggeren kunne betraktet havørna som mat, dersom den hadde sittet nært nok.

Ble våt av plasket.

Ble våt av plasket.

– Ørna er imidlertid trygg. Den har en voldsom reaksjonsevne, og har egentlig ikke noen naturlige fiender.

Han forteller at 20 havørner på ett sted slettes ikke er unaturlig. Heller ikke et tegn på at bestanden er økende.

– Folk feiltolker gjerne et slikt bilde. Om høsten samles unge ørner fra store områder. Helt fra Trøndelag og oppover til Finnmark. De forflytter seg etter matforekomstene i havet. Det gjør at man kan se 50–60 havørner på ett sted.

Nygård forteller at slike syn ble beskrevet langt tilbake i historien.

Årsaken til at unge havørner samles slik, er at de ikke har klart å tilkjempe seg eget revir.

– Som regel klarer de ikke det før de når 5-6-årsalderen. I noen tilfeller kan de være 9–10 år før de får sitt eget revir.