Spedbarn behandles for MRSA

Et spedbarn ved Nordlandssykehuset behandles for multiresistente gule stafylokokker. Totalt åtte personer ved Universitetssykehuset i Tromsø er bekreftet smittet og intensivavdelingen for nyfødte er stengt som følge av utbruddet. Pasienten ble smittet ved UNN og sendt til Nordlandssykehuset sist fredag. Vedkommende viser ingen tegn til infeksjon.

Nordlandssykehuset
Foto: Øystein Nygård / NRK