NRK Meny

Sparte på lærerstreiken

Nordland fylkeskommune sparte 6,75 millioner kroner på lærerstreiken i sommer, melder NTB. Pengene skulle gått til lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonsinnskudd til Utdanningsforbundets medlemmer. – 2 millioner kroner av dette vil komme elevene til gode, sier fylkesråd for utdanning, Oddleif Olavsen.