Hopp til innhold

SpareBank 1 Nord-Norge går på russisk millionsmell

SpareBank 1 Nord-Norge setter av 300 millioner kroner til mulige tap på bankens engasjement i Russland. – Vi skal ut av Russland, sier konsernsjefen.

SPAREBANK 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge hadde pr. 3. kvartal 2014 et overskudd på 1,3 milliarder kroner før skatt og samlede utlån i Norge på 100 milliarder kroner.

Foto: Rune Eian / NRK

Krisen i russisk økonomi har ført til store problemer for mange russiske banker. Nå rammer krisen SpareBank 1 Nord-Norges virksomhet.

– I regnskapet for 2014 settes det av 300 millioner kroner til mulige tap. Det er et betydelig beløp. Samtidig er vi en stor og solid bank. Vårt resultat per tredje kvartal var på 1,3 milliarder kroner, og vi har 100 milliarder kroner i samlede utlån. Dette er fullt ut håndterlig for oss, sier konsernsjef Jan Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge til NRK.

Jan Frode Jansen

– Krisen i russisk økonomi har ført til store problemer for mange russiske banker, sier konsernsjef Jan Frode Jansen.

Angrer på Russland-satsing

SpareBank 1 Nord-Norge har siden 2008 hatt et eierskap på om lag 10 prosent i Tavrichesky Bank (TB). Sammen med mange russiske banker er TB kommet i en vanskelig likviditetsmessig situasjon.

– Vi besluttet allerede for et par år siden å trappe ned denne virksomheten. Så langt har vi trappet ned et par hundre millioner kroner. Men krisen har gjort det umulig å komme seg helt ut. Nå er vårt fokus Nord-Norge, sier Janson til NRK.

– Hva kunne dere gjort annerledes i Russland?

– Sett i ettertid skulle vi sett at vi aldri etablerte oss i Russland. Underveis så vi at risikoen økte. Vi stanset veksten og trappet ned, sier Janson.

Han har fortsatt håp om at tapet skal bli mindre enn 300 millioner kroner.

– Men vi kan ikke utelukke at det kan bli større. Vi jobber for fullt med å komme oss ut av Russland, sier Janson.

Satser for fullt i Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge har før tapsavsetningen en samlet eksponering i Russland på 615 millioner kroner.

– Da SpareBank 1 Nord-Norge gikk inn i det russiske bankmarkedet i 2008, var intensjonen å følge nordnorsk næringsliv i Murmansk og St. Petersburg. Siden den gang har mye endret seg, både i Nord-Norge og i Russland, sier Janson.

Under ny ledelse og som del av ny strategi, besluttet SpareBank 1 Nord-Norge allerede i 2013 å trappe ned satsingen.

– Vi har redusert eksponeringen i Russland med mer enn 200 millioner kroner, men på grunn av krisen i russisk økonomi har det vært umulig å komme helt ut av markedet, sier Janson.