Sp: – Nato kommer ikke til å tillate at Andøya blir lagt ned

Presset mot regjeringen øker. Opposisjonspartiene på Stortinget krever svar på hva som skal skje med den militære flystasjonen på Andøya.

Bakkemannskaper utfører teknisk sjekk på et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen et

Stortinget har vedtatt å legge Andøya flystasjon, og å flytte de maritime overvåkingsflyene til Evenes. Samtidig utreder regjeringen om Andøya skal brukes til øving- og forsterkningsbase for allierte.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Vi skal ikke se bort fra at det blir basedrift både på Evenes og Andøya. Vi vet jo at amerikanerne ikke er begeistret for Evenes, sier stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp).

Stortinget har bestemt at flystasjonen på Andøya skal legges ned. Norges nye overvåkingsfly P8, som er bestilt fra USA, skal ha base på Evenes lenger sør i Nordland.

Men foran et stort pressekorps og forsvarsansatte på Andøya sa statsminister Erna Solberg for en drøy uke siden at det kommer til å være militær aktivitet ved Andøya flystasjon også i framtida.

Mer konkret var hun ikke. Men nå krever både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne å få vite hvilke planer regjeringen har for Andøya.

– USA og Nato vil beholde Andøya

Et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen.

De gamle Orion-flyene er fortsatt Nato sine øyne og ører i nord, hvor den russiske marinen med sine ubåter, krigsskip og fly har blitt stadig mer aktiv.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Senterpartiet har lenge etterlyst en plan for mottak av allierte styrker. USA og Nato kommer ikke til å tillate at Andøya tas ut. Årsaken er at basen ligger der den ligger, som et hangarskip ute i havet, sier Navarsete, som sitter i Nato parlamentarikerforsamling.

Når Forsvaret denne uken for første gang tester ut det nye luftvernsystemet NASAMS III, skjer det på Andøya. Ikke på Ørlandet eller Evenes, som er valgt som framtidens militære flybaser. Det er også her luftvernet er tenkt utplassert.

– Det er ikke tilfeldig at de prøvetester det nye luftvernsystemet nettopp på Andøya der forholdene er perfekte, sier Navarsete.

Arbeiderpartiet har selv fremmet forslag om å bruke Andøya som forsterkningsbase for allierte. Nå har både Ap og Miljøpartiet De Grønne stilt skriftlige spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om regjeringens planer.

Regjeringen: – Får svar før sommeren

Orion P-3N flyet "Hjalmar Riiser-Larsen" fra 333 skvadronen i en hangar på Andøya flystasjon
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Regjeringen utreder nå hvordan allierte styrker skal mottas i Norge i en krigs- eller krisesituasjon. Dette berører også Andøya.

I en e-post til NRK skriver spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet at Andøyas skjebne ikke er avklart.

– Det skal legges til rette både for sivil virksomhet og eventuelt mottak av allierte styrker på Andøya. I den sammenheng kan det selvsagt bli aktuelt å trene- og øve på aktuelle forsterkningsscenarioer.

– Dette vil gjelde på Andøya og i alle andre områder hvor det er aktuelt å ta imot forsterkninger. Regjeringen tar sikte på å gi Stortinget ytterligere informasjon i løpet av våren, skriver Frisch.

Kan måtte drifte to baser

Liv Signe Navarsete på Torp

– Evenes er ikke på langt nær så godt egnet som Andøya, som ligger der som et hangarskip ute i havet, mener stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete.

Foto: Skjermdump / NRK

Dersom det blir fortsatt drift på Andøya kan resultatet bli at Norge må drifte to baser i det samme området, ifølge Senterpartiet.

– Amerikanerne vil ikke bruke Evenes. Da må det være en norsk base de øver på. Vi kan ikke la USA ruste opp Andøya.

Andøya flystasjon ble lagt ned for å spare penger. Det vil få store konsekvenser dersom Forsvaret tvinges til å holde Andøya åpent.

Senterpartiet mener at kostnadsargumentet ikke lenger er aktuelt.

– Evenes har hatt en enorm kostnadssprekk før spaden er satt i jorda.