Sp: - Godsruteordning er ikke ny

I går lovte statsminsteren å sette av penger for å få godstransporten over på båt mellom Tromsø og Bodø. Når reagerer Senterpartiet: – Både penger og søknad for å frakte gods på sjø mellom Tromsø og Bodø fantes i fjor. Men pengene ble fjerna i revidert nasjonalbudsjett, sier Senterpartiets Siv Mossleth på Stortinget.

Siv Mossleth, Sp
Foto: Helge Lyngmoe / NRK