Hopp til innhold

Sp vil fjerne avgifter i luftfarten for resten av året

– Staten skal ikke være grunnen til at selskap sliter i år fremover, mener Bengt Fasteraune i Sp.

Et fly i luften. Pressebilde fra NHO Luftfart.

Senterpartiet vil ha luftfarten på vingene igjen og foreslår å kutte i avgiftene ut året – helst for godt.

Foto: Paul Hemming

I mars kom krisepakken til flyselskapene. I mai kom krisepakka til flyplassene.

Blant annet fikk Widerøe 40 millioner kroner i måneden for å opprettholde tilbudet i distriktene.

– Vi håper at denne tiltakspakken vil være tilstrekkelig i en startfase, sa Unn Kristin Olsen til NRK. Hun er leder for fagforeningen Parat.

Flere av tiltakene gikk ut på å redusere avgifter.

Noen av dem går allerede ut nå i juni. Resten ble forlenget ut oktober.

Nå vil Senterpartiet forlenge avgiftskuttene.

– Det er helt elementært at staten ikke blir den som sørger for at flyselskap sliter flere år frem i tid på grunn av sine avgifter.

Det sier stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp).

Bengt Fasteraune

Bengt Fasteraune for Senterpartiet i transport- og kommunikasjonskomiteen: – Dette er viktigere nå enn det var i mars. Da fløy de ikke. De flyr nå, og da må rammevilkårene være slik at flyselskapene kan tjene penger.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Sp krever at de avgiftene som ble forhandlet frem i de første krisepakkene blir forlenget ut året. Minimum.

– Vi har også fremmet forslag om at disse avgiftene fjernes helt, sier Fasteraune.

Det er snakk om avgiftene for lufthavn, flypassasjerer og momssats.

– Nå begynner flyselskapene å fly igjen. Da skal det være unødvendig å betale slike avgifter, sier han.

Ombordstigning på Oslo Lufthavn.

Flypassasjeravgiften er én av avgiftene NHO og Sp vil ha vekk.

Foto: NHO Luftfart

Tiltak for distriktet

Det er spesielt kortbanenettet Sp er opptatte av.

– Store deler av landet har ikke andre alternativ. Vi ønsker at de skal ha et robust tilbud. Disse avgiftene betyr ikke annet enn at billettene blir dyrere enn de var fra før. Vi mener dette er god distriktspolitikk.

NHO Luftfart: – Avgiftene må fritas ut året

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, er enig i Sps forslag.

– Ja, dette er nødvendige og riktige tiltak for å bygge opp igjen et godt flytilbud i hele landet, skiver han i en e-post til NRK.

Han mener fritaket for lufthavnavgifter før forlenges. Det samme gjelder avgiften for passasjerer.

– Den rammer innenriks luftfart spesielt hardt.

Han tror det vil gjøre det lettere for næringslivet å få hjulene i gang igjen.

– Ikke minst for at reiseliv og turismen kan komme i et mer normalt gjenge.

Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart

Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, er positiv til Sps forslag om å kutte avgifter.

Foto: Pressebilde / NHO

Han tror dette vil gi gode ringvirkninger i resten av samfunnet.

– Å få aktiviteten i full sving gjør at flere kommer tilbake i arbeid. Det gjør at folk går fra trygd til lønn. Som igjen gir skatteinntekter til storsamfunnet, sier Lothe.

Dette mener NHO Luftfart:

  • Lufthavnavgiftene må fritas ut året.
  • Flypassasjeravgiften må fjernes for flere år, gjerne for godt.
  • Momssatsen bør holdes på redusert sats også i 2021, ikke minst for å stimulere vekst i reiselivet.

Høyre: – Temmelig sannsynlig

– Det er åpenbart at luftfarten ligger med brukket rygg. Det vil gå lang tid før det blir normalt drift for flytrafikken.

Det sier Jonny Finstad. Han er luftfartspolitisk talsperson i Høyre. Finstad mener det er åpenbare behov for forlengelser.

– En forlengelse er temmelig sannsynlig, sier han.

Jonny Finstad, stortingsrepresentant for Nordland (H) i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Jonny Finstad, stortingsrepresentant for Nordland (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Foto: PETER MYDSKE

Det har vært oppe til diskusjon i departementet – hvordan rammebetingelsene er fremover for å bidra til å få luftfarten på vingene igjen.

Han tror på tverrpolitisk enighet om redusering ut året – minst.

– Hva med å fjerne avgiftene fullstendig?

– Vi har et ønske om å få avgiftsreduksjon i luftfarten. Det går på miljøavgifter kontra et godt flytilbud. Personlig ønsker jeg helt eller delvis å fjerne dem på kortbanenettet for å få bedre lønnsomhet der.

Noe skjer neppe før sommeren er over.

– Vi skal sette oss ned og se på dette. Vi har fullt fokus på dette fremover. Noe kommer til å skje, det er bra sikkert. Etter sommeren og utover høsten, sier han.

– Ja, før oktober?

– Ja, det skal bestemmes før oktober. Det vil komme kortsiktige tiltak og senere langsiktige tiltak.

Finstad tror tiltakene vil vare lengre enn ut året.