Hopp til innhold

Sp-ordfører krever likevel gratis ferge på strekningen som ble utelatt

Fergestrekningen Kjøpsvik-Drag på E6 skulle egentlig blitt gratis, men regjeringen fryktet den vil få for mange passasjerer, så de valgte å utelukke den. Nå krever ordfører at regjeringen snur.

E6-sambandet Skarberget-Bognes. Her ved ferga Vardehorn

BLIR IKKE GRATIS: Fergesambandet Bognes-Skarberget deler Norge i to. Siden E6-sambandet har mer enn 100.000 passasjerer, må man fortsatt betale her.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det tok litt tid før Britt Kristoffersen oppdaget hva som var feil. Men da hun først gjorde det, er hun ikke i tvil:

– Dette er urimelig.

Senterparti-ordføreren i Hamarøy mener at både fergesambandet Kjøpsvik-Drag og Bognes-Skarberget må bli gratis. Og har fremmet forslag om dette til Stortingets finanskomiteen høring om revidert nasjonalbudsjett.

Jeg ber på vegne av Hamarøy om at det løses gjennom å inkludere begge sambandene, skriver hun i forslaget.

Gladnyhet til kysten

Forrige uke la regjeringen 89 millioner kroner på bordet for å gjøre trafikksvake fergesamband gratis.

Hamarøy, ordfører, sp, britt kristoffersen

Hamarøy-ordfører Britt Kristoffersen (Sp) krever likevel at fergesambandet mellom Drag og Kjøpsvik blir gratis.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

I Nordland er det 13 samband som har under 100.000 passasjerer. Blant dem er fergesambandet mellom Kjøpsvik og Drag over Tysfjorden.

Fergesambandet skulle vært gratis, men regjeringen frykter at reisende da vil droppe E6-sambandet Bognes-Skarberget – som ligger en halvtimes biltur fra Drag.

Begge samband er tilknyttet Narvik og E6 videre nordover.

NRK snakket med ordførerens sambygdinger som ble snytt for gratis ferge. De var skuffet, og fortalte om store konsekvenser for næringslivet.

Ordføreren derimot, var ikke skuffet.

– Vi må ta ett steg om gangen. Regjeringen har levert, først med reduserte fergeprisene i hele landet. Så kommer man nå med en pakke med gratis ferger.

I dag er tonen en annen.

Ved at både Drag-Kjøpsvik og Bognes-Skarberget omfattes av ordningen med gratis ferge, motvirker man at trafikken flyttes, og løser utfordringen som regjeringen peker på.

Dette vil samtidig være et stort løft for næringslivet og alle andre reisende som er avhengig av E6 og parallellveien rv 827 over Kjøpsvik. Her er Norge delt i to med ferge, med eneste omkjøringsmulighet i Sverige, mener Kristoffersen.

E6-sambandet Skarberget-Bognes. Her ved ferga Vardehorn
Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Hvorfor har du endret mening?

– Mitt første inntrykk av revidert nasjonalbudsjett var at man hadde gjort en logisk avgrensning til fylkesveisamband og under 100.000 passasjerer. Når jeg da rakk å lese dokumentene og ser at Drag-Kjøpsvik-sambandet er omtalt konkret, med den bvegrunnelse at man ikke vil flytte trafikk, finner jeg det så urimelig at den eneste løsningen er å gjøre begge sambandene gratis.

Det mener ordføreren vil løse den utfordringen regjeringen peker på. Hun sier at hun nå har stor forståelse for argumentene om at ordningen slår urettferdig ut.

Nå tar hun kampen.

– Vi skal ihvertfall ikke gi oss før vi har prøvd. Dersom begge blir gratis, vil det bety mye.

– Men argumenterer ikke regjeringe ganske logisk? Dersom de bare hadde gjort Drag-Kjøpsvik gratis, ville kapasiteten hadde blitt sprengt på den ene strekningen?

– Etter min mening er det logiske svaret å gjøre begge strekninger gratis. Årsaken er at det vil bli tilsvarende utfordringene på fylkessambandene, men det er ingen kommuner eller fylkeskommuner som klager på å gratis ferge.

Skal vurdere alle innspill

Siv Mollseth (Sp) er stortingspolitiker fra Nordland. Hun har lest innspillet til partikollgaen i Hamarøy.

Siv Mossleth, Sp

Siv Mossleth er fornøyd med at Nordland fikk 13 gratis fergesamband. I tillegg til at Værøy og Røst blir gratis. 

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Jeg skjønner veldig godt at Britt Kristoffersen er utålmodig. jeg forstår også hennes følelse av at her var det noe som ikke ble helt riktig. Hvorfor det ble som det ble med Kjøpsvik-Drag må nesten Samferdselsdepartementet svare for. Samtidig skjønner jeg at regjeringens frykter en forskyvning av trafikken.

Hamarøy-ordførerens innspill skal nå behandles i Stortinget. Hva som vil skje der, tør ikke Mossleth forskuttere.

– Vi har fått mange innspill, så får vi se hvor langt pengene rekker i denne omgangen.

Selv er Siv Mossleth fornøyd med at Nordland fikk 13 gratis fergesamband. I tillegg til at Værøy og Røst blir gratis.

– Vi er det fylket i Norge som fikk flest. Jeg er ganske sikker på at vi skal klare å få med Austbø, Brasøy og Løkta også.