Hopp til innhold

Sp vil ha full stans i nye kraftlinjer til utlandet

Leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum vil ha full stans i utbyggingen av overføringskabler til utlandet. Han mener nye kabler vil gi enda høgere kraftpriser her hjemme.

Skipet Skagerak under utlegging av kabel

– Nok er nok, vi må ikke bygge flere kabler, for da blir norsk kraftpris lik den europeiske, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Michael Bo Rasmussen / Michael Bo Rasmussen / Baghuset

Sp-lederen mener de høge kraftprisene henger nøye sammen med antallet overføringslinjer til utlandet.

– Nok er nok, vi må ikke bygge flere kabler, for da blir norsk kraftpris lik den europeiske. Dette vil over tid gjøre at det blir dyrere og dyrere strømpriser i Norge, og det mener vi er feil. Vi bør ha en lav strømpris, sier Slagsvold Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ha full stans i utbyggingen av nye overføringslinjer til utlandet.

Foto: NRK

Vi må ha forsyningssikkerhet

NVE behandler for tiden søknaden for North Connect, og kan derfor ikke kommentere den saken. Men norske forbrukere tjener på at vi er med i kraftsamarbeidet i Europa.

Det sier seksjonssjef Vegard Willumsen i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Han mener at forsyningssikkerheten er mye bedre med samarbeidet, og at vi ikke kunne utnyttet vannkraftverkene vår fullt ut dersom vi hadde stått utenfor.

– Hvis ikke vi var knyttet opp mot andre land når vi har dette kraftoverskuddet, og vi bare tok det i bruk, da har vi dette forsyningssikkerhetsproblemet siden vi er et sånn væravhengig kraftsystem. Så måtte vi ta våre forholdsregler.

Vegard Willumsen, NVE

Vegard Willumsen, seksjonssjef NVE mener det er en fordel for norske forbrukere at vi har kraftutveksling med Europa.

Foto: FOTO: NVE Stig Storheil / NVE

Priser på kullkraft bestemmer prisen her hjemme

Ifølge tall fra Statnett har vi eksportert litt mer enn det vi har importert i januar. Og det er tilgangen på vannkraft her i landet pluss prisene på kull, gass og co₂ i Europa som bestemmer prisen. I det siste har kraftprisen steget jevnt til rekordnivå her hjemme, og det reagerer forbrukerne på. Men Willumsen mener uansett det er bedre for forbrukerne å utveksle krafta vår.

– Vi kunne jo tenkt oss at Norge ikke var tilknytta andre land. Men da ville vi hatt et helt annet kraftsystem enn det vi har i dag. Og vi måtte bygd ut mye mer vannkraft og hatt en mye større sikkerhetsbuffer enn det vi har i dag. Og kraftprisene kunne vært mye høyere fordi vi ikke får utnyttet magasinene så mye.

Kart Statnett 1
Foto: Kart fra Statnetts rapport

Ny kabel ferdig neste år

Statnett vil bygge to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia. Statnett samarbeider med den britiske systemoperatøren National Grid om prosjektet til Storbritannia, North Sea Network (NSN).

Forbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og skal gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia. Kabelen til Storbritannia vil etter planen være ferdig i 2020.

Strømforbruk

Kulde og høge priser på kraft får mange til å reagere.

Foto: Sissel Riibe, NVE

Utenlandskabler = høyere pris

Slagsvold Vedum er ikke uenig i at vi må selge overskuddskrafta vår.

Men han mener at de kablene som allerede er bygd for å utveksle kraft til Europa er nok, og gir oss den forsyningssikkerheten vi trenger. Han er klar på at den nye kabelen til Storbritannia som regjeringen nå behandler bør stanses.

– Vi må selvsagt handle litt for å skape sikkerhet for deg og meg, hvis det er en kjempe tørkesommer eller andre ting som gjør at det er dårlig med kraft i det norske markedet. Men nå sitter regjeringen å behandler en det, så jeg håper de tenker mer på de norske forbrukerne enn det europeiske kraftmarkedet, sier Slagsvold Vedum.