NRK Meny
Normal

Sp i Rana bryter med de røde

Senterpartiet i Rana bryter det rødgrønne samarbeidet i Rana etter gårdagens kommunestyremøte. De kan ikke leve med et rødgrønt samarbeid som slår en strek over vedtatte etiske retningslinjer.

Kommunestyremøte i Rana

KOMMUNESTYREMØTE: Mandag vedtok kommunestyret i Rana at etknisk sjef og rådmann ikke har brytt de etiske retningslinjene i kommunen.

Foto: Einar Breivik / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Mandag vedtok kommunestyret å frikjenne rådmann og teknisk sjef fra det som kontrollutvalget mener er brudd på de etiske retningslinjene i kommunen.

Leder i Rana Senterpartis kommunestyregruppe, Johan Petter Røssvoll, sier til NRK at de ikke kan leve med dette.

– Den beslutningen som flertallet i kommunestyret gjorde i går, det kan ikke vi slutte oss til. Vi mener at en kan ikke være på kant med de etiske retningslinjene som gjelder for både tillitsvalgte og ansatte i en organisasjon som Rana kommune, sier Johan Petter Røssvoll.

Trer ut av samarbeid

Rana Senterparti trer derfor ut av det rødgrønne samarbeidet i Rana kommune. Etter gårdagens kommunestyremøte sendte de ut en pressemelding.

«Vi ønsker ikke å bidra til at Rana kommune skal drives på kant med etiske retningslinjer kommunestyret selv har vedtatt. Et samlet kontrollutvalg har konkludert med at rådmannen klart har overtrådt disse retningslinjene. Et flertall i kommunestyret inkludert våre samarbeidspartnere har konkludert motsatt. »

25-12

Kommunestyret behandlet tirsdag kontrollutvalgets rapport, hvor det ble konkludert med at rådmannens og teknisk sjefs gratis lån av ferieleilighet i Tyrkia og rådmannens kjøp av leilighet i Mo sentrum var i strid med kommunens etiske retningslinjer.

Flertallet, 25-12, frikjente imidlertid begge to på alle punkter, men samtidig ble det påpekt at begge hadde opptrådt uaktsomt når det gjaldt lån av ferieleiligheten.

Teknisk sjef Bjørn Bech Hansen og rådmann Sigmund Johnsen i Rana

PÅ FERIETUR: Teknisk sjef Bjørn Bech Hansen og rådmann Sigmund Johnsen i Rana bodde gratis i en leilighet i Tyrkia som eies av en lokal forretningsmann i Rana.

Foto: Julija Sapic/NRK

Organisering

Johan Petter Røssvoll, Fylkesleder Senterpartiet Nordland

Johan Petter Røssvoll

Foto: Senterpartiet

Rana kommune har i dag ordfører fra Arbeiderpartiet og varaordfører fra SV. Senterpartiet har styrt i lag med Ap og SV. Men i resten av perioden vil Sp kjøre sitt eget løp.

– Rana Sp vil arbeide fra sak til sak, og stemme ut i fra det som er partiets linje. Og det kan jo være ulike grupperinger å stemme i lag med i det framtidige arbeidet, sier Røssvoll.

Kommunestyremøte i Rana

KOMMUNESTYREMØTE I RANA: Fra venstre konstituert rådmann i Rana, Siv Westvik, ordfører Geir Waage(Ap) og varaordfører Inge Myrvoll(SV).

Foto: Einar Breivik / NRK

Vi ønsker ikke å bidra til at Rana kommune skal drives på kant med etiske retningslinjer kommunestyret selv har vedtatt.

Senterpartiet i Rana / Senterpartiet i Rana

– Betenkelig

Senterpartiet synes det er spesielt betenkelig at teknisk sjef selv har innrømmet brudd på de etiske retnignslinjene. Men på tross av både innrømmelser, politietterforskning og kontrollutvalgets konklusjon, så mener kommunestyret at det de to har gjort er helt greit.

«Et enstemmig kontrollutvalg har konkludert med at både rådmann og teknisk sjef har brutt Rana kommunes etiske retningslinjer. Teknisk sjef har sågar innrømt brudd på disse retningslinjene, rådmannen har det ikke. AP, SV og Karen Hagland Amundsen frikjente begge i kommunestyret tirsdag med hjelp av Fremskrittspartiet. En slik håndtering av kommunens etiske retningslinjer kan vi ikke akseptere. »

Splid også internt i Sp

De som ahdde laget forslag til vedtak før kommuenstyremøte begynte var følgende: Karen Halsan Amundsen(Sp), Inge Myrvoll(SV), Alan Johansen(FrP) og Knut Bjørgen(Ap).

Senterpartiet i Rana har bare to representanter - Johan Petter Røssvoll og Karen Halsan Amundsen. De to er altså dypt uenige.

– Det er er et valg som vedkommende har gjort på et selvstendig grunnlag, og det får vi bare ta til orientering, sier Røssvoll.