Sp-forslag om å kutte i flyavgiftene nedstemt før det nådde Stortinget

Senterpartiet og KrF mener begge at noe må gjøres med flyavgiftene - men nekter å støtte hverandres forslag på Stortinget.

Widerøe-fly lander på Bodø lufthavn

Et Widerøe-fly lander på Bodø lufthavn i 2014. Rutetilbudet til selskapet som drifter kortbanenettet kan lide dersom flyavgiftene ikke endres i nærmeste fremtid.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Det virker jo som om regjeringen har tatt helt vilkårlige grep i budsjettforhandlingene. Enten det, eller så har de helt bevisst valgt å skyve regningen for skattelette over på avgifter som rammer folk i distriktene.

Siv Mossleth, Sp

Siv Mossleth, stortingsrepresentant Sp

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Det sier Siv Mossleth om regjeringspartienes valg om å nedstemme dagens forslag på Stortinget. Saken starter etter klokken 10:00 tirsdag. Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker å endre luftfartsavgiftssystemet i Norge slik at fly med liten setekapasitet blir mindre påvirket.

Med dagens nedslående resultat for Sp, blir avgiftene stående slik de er inntil videre.

Tidligere har flyselskapet Widerøe kuttet kraftig i Lofoten og Vesterålen. Dette skal være på grunn av at avgiftene gjør flere ruter for kostbare å drive.

Skjønner ikke KrF

Mossleth er med i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Hun stiller seg uforstående til at KrF valgte å gå med regjeringspartiene i den kommende avstemningen.

– Det er jo beklagelig at både Venstre og KrF som har vært pådrivere for disse avgiftsendringene i tidligere budsjettforhandlinger, ikke nå tar ansvar. Dette rammer Distrikts-Norge hardt.

Hun går langt i å antyde at KrF går imot sin egen politiske ideologi i denne saken. Partiet oppgir at de er for å bevare «et levende Distrikts-Norge», noe Mossleth ikke er enig i.

– Jeg må si at jeg lurer på hva de får igjen for dette. KrF ønsker jo å være et distriktsparti. Det vi derimot opplever er at de ofrer Nord-Norge og Vestlandet for avtalene de har inngått med den sittende regjeringen.

Kaller Sp historieløse

Men Kristelig Folkeparti vil ikke høre snakk om at de er imot å endre luftfartsavgiftene. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan sier at KrF selv var med på et slikt forslag til regjeringen før jul.

Hans Fredrik Grøvan

Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant KrF

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Dette er etter min oppfatning å slå inn åpne dører. I forbindelse med budsjettenigheten for 2018-budsjettet fikk KrF gjennomslag for at vi på nytt skulle se på flypassasjeravgiften. Den utredningen er nå regjeringen i gang med, og vi venter på avgjørelsen.

Grøvan mener videre at uttalelsene til Mossleth ikke henger på greip, og understreker at Sp stemte imot forslaget til KrF da det var oppe til høring.

– Det viser jo at hun mangler historiekunnskaper om dette. Hun hopper glatt over forslaget vi fikk vedtatt til jul, og som de valgte å stemme imot. Det er ikke noe poeng å vedta det samme hver fjerde måned.

Silje Brandvoll

Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør Widerøe

Foto: Ola Helness / NRK

Widerøes kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll håper på sin side at det kommer en endring - uansett hvilket forslag den måtte komme fra.

– Det er veldig vanskelig for oss å fortsette å opprettholde kortbanenettet med det avgiftstrykket som vi opplever, sier hun før hun avslutter:

– Vi er redd for at hvis det ikke skjer noen ting, så vil nedbyggingen vi har sett konturene av nå, bare fortsette.