Høyre og Frp lokket med alt av lederverv – fikk likevel blankt avslag fra Sp

Senterpartiet fikk tilbud om begge de to øverste politiske posisjonene i Nordland, men takket likevel nei til samtaler med Høyre, Frp og Venstre. Det liker de borgerlige svært dårlig.

Fylkesråden sto alene i kritikkstormen

GJORDE BRAKVALG I NORDLAND: Svein Eggesvik er både leder i Nordland Senterparti og har vært fylkesråd for samferdsel i Nordland de siste årene. Om brakvalget gjør han til ny fylkesrådsleder, vil han ikke svare på.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Senterpartiet er en ettertraktet partner i Nordland etter brakvalget på mandag. Med en oppslutning på 25,3 prosent, ble Sp kun slått knepent av et Arbeiderparti i fritt fall.

Et betydelig styrket Sp befinner seg altså i en god posisjon når det skal forhandles om posisjoner og politikk i Nordland fylke.

Det hadde de borgerlige håpet å utnytte. Høyre, Frp og Venstre bestemte seg derfor å tilby Senterpartiet både fylkesrådsleder- og fylkesordførervervet, for på den måten å lokke Senterpartiet vekk fra Arbeiderpartiet.

Men de fikk ikke napp. Uten noen som helst form for forhandling, ga Sp-leder Svein Eggesvik beskjed om at Senterpartiet vil fortsette i posisjon sammen med Arbeiderpartiet, KrF og SV.

– Respektløst overfor velgerne

Dagfinn Olsen, Frp

Dagfinn Olsen i Frp på fylkestinget tror Nordlands rolle ville vært bedre ivaretatt inn mot regjeringen dersom Senterpartiet hadde valgt å samarbeide med den borgerlige siden. 

Avslaget falt ikke i god jord på borgerlig side.

«Vi er noe overrasket over at samtaler med oss ikke ble gjennomført slik som det har vært gitt signaler om, før man er kommet til enighet på fylket. Dette oppfattes som svært lite ryddig, er svært beklagelig og viser manglende respekt for både innbyggerne i Nordland og oss som partier», skriver de tre Høyre, Frp og Venstre i en e-post til Svein Eggesvik.

I et intervju med NRK utdyper Dagfinn Olsen kritikken.

– Det er respektløst overfor velgerne. Vi startet samtaler med Sp allerede i juni, og fikk signaler om at de ønsket å prate med alle etter valget. De burde heller vært ærlige på før valget, at en stemme til Sp er en stemme til Tomas Norvoll og Ap.

Olsen mener at Sp og den borgerlige sider har mye til felles på fylkesnivå.

– De siste årene har Sp vært med på å legge ned busstilbud, tannlegekontor og utdanningstilbud i distriktene. Sammen hadde vi kunnet forhindre slike kutt, sier en skuffet Olsen.

Også Beate Bø Nilsen i Høyre er skuffet. Hun er også kritisk til at hun måtte høre om avslaget i media.

Beate Bø Nilsen, Nordland Høyre

Gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe Beate Bø Nilsen reagerer på at Senterpartiet har valgt å fortsette dagens samarbeid i fylkestinget.

Foto: Høyre

– Først etterpå kommer det en skriftlig henvendelse at Sp er kommet til enighet med Ap, SV og KrF. Det er uryddig og ikke greit.

Også Nilsen mener innbyggerne i Nordland ville kommet bedre ut av et borgerlig samarbeid.

– Vi har en god del sammenfallende saker, som kuttene i båt og fergetrafikken langs kysten. Vi vet at Sp ikke har følt seg vel med disse kuttene.

– Rir to hester samtidig

Fylkeshuset i Nordland

Sp har bestemt seg for å fortsette samarbeidet med Arbeiderpartiet og dagens posisjon i fylkestinget

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Sp-toppen sier han forstår at Høyre og Frp er skuffet.

– De har sittet i opposisjon i flere år. Da ønsker man gjerne å komme i posisjon, sier Svein Eggesvik.

Årsaken til at Sp satser videre i kjent farvann, forklarer han med sentraliseringspolitikken i dagens regjering.

– Det er unaturlig for oss å samarbeide med Høyre og Frp.

Samtidig avviser han kritikken som nå kommer.

– Høyre og Frp visste at vi først skulle drøfte med partiene vi samarbeider med i dag.

Eggesvik forteller at man allerede på det første forhandlingsmøtet ble enige om de viktigste sakene.

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik

Senterpartileder Svein Eggesvik sa i dag at de har bestemt seg for å fortsette samarbeidet med Arbeiderpartiet, SV og KrF.

Foto: Nordland fylkeskommune

– Da var det ikke noe mer å forhandle om.

Eggesvik bestrider at et samarbeid på borgerlig side ville gitt Nordland et større økonomisk handlingsrom.

– Høyre og Frp spiller på to hester. De sitter i regjering og kunne sørget for bedre vilkår for distriktene. Det har de ikke gjort. Så sitter de lokalt i Nordland og forfekter det motsatte, nemlig at vi har nok penger. Da er vi ikke enig, rett og slett.

Eggesvik vil ikke ut med hva Senterpartiet har fått av lederverv og posisjoner i det nye fylkesrådet.

– Det vil jeg ikke svare på. Vi kommer ut med informasjon i fellesskap.