NRK Meny
Normal

Sp åpner for oljeleting på sikt

Senterpartiet sier ja til oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen dersom det blir boring fra land.

Partiets første-kandidat til stortingsvalglisten i Nordland, statssekretær Janne Sjelmo Nordås, vil nemlig ikke si ja til varig vern av disse havområdene.

- Prinsippet for Nordland Senterparti er at ja, vi lar oljen ligge i ro i kommende stortingsperiode. Men vi er også like tydelige på at vi sier nei til varig vern, sier hun.

Boring fra land

Senterpartiet setter som krav at man må sikre teknologi til boring fra land.

- I tillegg er jeg av den klare oppfatning at oljeselskapene må bidra til ringvirkninger på land. I tillegg må de vise at de er villig til å bruke midler i forkant av åpning, og på FOU-utvikling og bygging av kompetanse både mot høgskoler og næringslivet, sier Sjelmo Nordås.

- Skaper usikekrhet

Rasmus Hanson i Verdens naturfond, WWF, mener Senterpartiet nå skaper usikkerhet om sitt standpunkt til oljevirksomheten i nord. Hanson mener partiet må si klart og tydelig at de mest verdifulle havområdene må beskyttes mot oljeboring.

Les også: Usikker på Sps oljemotstand

– Det ville ha vært mer betryggende for norsk natur hvis Senterpartiet klargjorde dette på et prinsipielt grunnlag – og ikke bare for de neste fire årene. Landsmøtet må si klart nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og de like verdifulle havområdene i Norskehavet. Å bare gå inn for vern av Lofoten og Vesterålen vil være ren symbolpolitikk, sier Hansson.

- En mellomlinje

Janne Sjelmo Nordås

ÅPNER FOR OLJE: Statssekretær Janne Sjelmo Nordås (Sp) i Kommunal-og regionaldepartementet.

Foto: Ingrid Danielsen

Sjelmo Nordås mener Senterparitets standpunkt ligger mellom SVs og Arbeiderpartiets standpunkt.

- Senterpartiet ligger på en mellomlinje. Det gjorde vi i forhold til forrige forvaltningsplan. Vi lå mellom SV som sa nei og ikke ønsket åpning av Barentshavet, og AP som sa ja. Dermed så fikk vi en veldig god forvaltningsplan på plass, noe som balanserte oljeaktivitet mot fiskeriinteresser, noe som også er kjempeviktig i den nye runden som vi går til i 2010, sier Sjelmo Nordås.

Oljeboring i Nord

Senterpartiet vil ikke si ja til varig vern av oljeboring på Nordland VI, Nordland VII og Troms II.

Foto: Grafikk: NRK / NRK