Søstre saksøker Tysfjord: – Overgrepene startet da jeg var i 4-årsalderen

Kvinnen i 30-årene, som sammen med sin søster har saksøkt hjemkommunen Tysfjord, fortalte i dag detaljert om overgrep hun skal ha blitt utsatt for i 3-4-årsalderen.

Ofoten tingrett Tysfjord-saken

Det er tredje dag i saken der to kvinner krever et millionbeløp fra Tysfjord. De to hevder de vokste opp i et hjem med omfattende omsorgssvikt uten at barnevernet hentet dem ut. – Personene rundt jentene har ikke vært i stand til å avverge at de blir utsatt for overgrep. Historien deres belyser at de har vært forsømt, mener advokat Sicilie Kanebog.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Det var den eldste av de to søstrene som først forklarte seg da rettssaken fortsatte i Ofoten tingrett i dag. Kvinnen, som i dag er i 30-årene, tegnet et bilde av et hjem prega av kaos, alkoholisme og overgrep.

Overgrepene skal ha blitt utført av personer i hennes nære omgangskrets.

– Jeg synes det er heslig å tenke på, sier kvinnen med stødig stemme på spørsmål fra sin advokat Sicilie Kanebog.

De to søstre krever 16 millioner kroner i erstatning fra Tysfjord kommune.

Kvinnen fortalte om store fysiske plager og mye fravær på skolen.

– Det skyldes overgrep og omsorgssvikt. Det er vanlig med fysiske plager da, forklarer hun.

Kvinnens advokat forteller at personer i jentenes nærmiljø varslet barnevernet hva søstrene ble utsatt for overgrep, og overgrepene ble også anmeldt til politiet.

– Personene rundt jentene har ikke vært i stand til å avverge at de blir utsatt for overgrep. Historien deres belyser at de har vært forsømt, mener Sicilie Kanebog.

Måtte gå inn i en morsrolle

Det kom også fram at storesøsteren tidlig måtte ta ansvar hjemme – både med husarbeid og med å passe på søsknene.

Kvinnen forklarer at hun flere ganger at hun flere ganger måtte ta grep for å få moren innlagt.

– Det er et svært utrygt hjem uten stabile omsorgspersoner. Jentene har vært veldig overlatt til seg selv. Min klient måtte påta seg en mammarolle. Hun var den som måtte lage rutiner og ta omsorg for sine yngre søsken, sier Kanebog til NRK.

Barnevernet var kjent med at mor kom fra en vanskelig hjemmesituasjon, og at de derfor var koblet inn alt før søstrene var født.

Kommunens advokat, Roald Angell sier Tysfjord kommune har en annen oppfatning av hva som skjedde hjemme hos jentene på 1980- og 90-tallet.

– Kommunen bør frifinnes

Ofoten tingrett Tysfjord-saken

– Begge saksøkerne har fått den oppfølging de burde ha fått og som de da fikk, sier kommunens advokat, Roald Angell. 

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Han forklarer at Tysfjord kommune ut fra kjennskapet de hadde til familien og søstrene, har fulgt dem forsvarlig opp. Angell fastholder at kommunen ikke mener de har erstatningsansvar, og at den dermed bør frifinnes.

– Det er ikke utvist uaktsomhet fra de ansatte i kommunen. Slik kommunen ser det, fikk de to søstrene gjennom de tiltak som ble gjennomført den oppfølgingen som de hadde krav på, og kommunen mener er av en slik karakter at det ikke utløser noe ansvar for kommunen, sier Angell.