Sosiale medier kan få aldersgrense

Medietilsynet støtter Justisdepartementets forslag om å innføre en aldersgrense for bruk av sosiale medier. Støtten fra Medietilsynet kommer i etterkant av høring om forslaget til ny personopplysningslov. Det har blant annet blitt foreslått å innføre en 13-årsgrense for å opprette profiler på sosiale medier uten foresattes samtykke.