Får kjøpe masser for 40 millioner fra samme tomt de selger for sju millioner

De samme politikerne i Sortland som i fjor høst vedtok å selge en eiendom for 7,25 millioner kroner, kan komme til å vedta å bruke 40 millioner kroner på å kjøpe masser fra den samme eiendommen.

Sortland sentrum sett fra luften

I Sortland har de over flere år etablert nye arealer ut i Sortlandssundet for å få plass til boliger og næringsbygg.

Foto: Wikimedia Commons

Et entreprenørfirma i Sortland trenger nye arealer for å bygge en ny elementfabrikk.

SE-gruppen skal produsere ferdige yttervegger, innervegger, gulvelementer, takelementer og takstoler.

Til det trenger de tilgang på nye arealer like ved der de allerede er etablert. Sortland kommune eier nabotomten og er villig til å selge.

Høsten 2019 vedtok flertallet av sortlandspolitikerne at tomten kan selges. Kommunen skal ha 7,25 millioner kroner for den 60 mål store tomten.

Den aktuelle kjøper er altså SE-gruppen. Det er en såkalt råtomt. Det vil si at det ikke er opparbeidet vei, vann eller kloakk.

Arbeidet med å klargjøre arealet for bygging skal SE-gruppen selv stå for. Store masser blir tatt ut og det er handelsvare.

Tidligere i høst tilbød de kommunen å kjøpe fyllmasser fra tomten til en pris av 40,8 millioner kroner.

Det er nesten seks ganger mer enn hva SE-gruppen skal betale for området.

Det var Vesterålsnytt som først meldte om salgstilbudet.

Behov for fyllmasser

I Sortland er det behov for fyllmasser til ulike byggeprosjekt. Det er trangt om plassene og når nye areal skal reguleres må kommunen stadig oftere fylle igjen myrer eller bygge ut arealer i sundet.

Til det trenger man tilgang på fyllmasser.

– Vi har behov for fyllmasser i Sortland. Per i dag har vi tilgang på masser, men i det lange løp kan det bli mangel på det, sier næringssjef i Sortland Marius Remen-Hansen til NRK.

Det røde merket viser tomten som SE-gruppen vil kjøpe av Sortland kommune

Ikke aktuelt å hente ut masser på egen hånd

Etter at firmaet har kjøpt tomten for drøye sju millioner kroner, tilbyr de altså kommunen å kjøpe massene til en sum som er nesten seks ganger høyere.

Så kan man jo spørre seg: Hvorfor beholder ikke kommunen tomten og selv henter ut massene? De har jo behov for fyllmasser til ulike byggeprosjekt.

Tove Mette Bjørkmo

Tove Mette Bjørkmo er varaordfører i Sortland.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo forklarer overfor NRK at kommunen ikke har kapasitet til å gjøre dette på egen hånd. Og sier at det ville kostet kommunen store summer å skulle opparbeide tomten.

Bjørkmo sier at kommunen tjener på å legge til rette for næringsvirksomhet, selv om de altså må kjøpe fyllmasser fra tomta – den de vil selge til SE-gruppen.

– Det er god butikk for alle parter, mener varaordføreren.

Flytte masse fra en tomt til en annen

Tilbudet fra SE-gruppen er å selge masse til utbygging av en tomt som ligger 500 meter fra Lapphaugen, som skal gi plass til annen næringsvirksomhet.

Utbyggingsprosesser er ofte langsiktig, og ifølge næringssjef Remen-Hansen må man være tidlig ute med å sikre seg fyllmasser.

SE-gruppens tilbud er 40,8 millioner kroner for nesten 380.000 kubikkmeter masse. Næringssjefen i Sortland sier prisen ligger lavere enn markedspris.

Trolig avgjort før jul

9. oktober fikk kommunen tilbudet fra SE-gruppen. Nå har de 120 dager på seg til å takke ja eller nei til tilbudet.

Dersom kommunen skal kjøpe fyllmassene fra tomten må dette behandles av kommunestyret, opplyser varaordføreren.

De samme politikerne som i fjor høst vedtok å selge eiendommen for 7,25 millioner kroner kan komme til å vedta å bruke nesten 41 millioner kroner på å kjøpe masser fra samme eiendom.

Skal bygge ny fabrikk

Torgeir Arntsen, administrerende direktør i SE-gruppen

SE-gruppen planlegger å bygge fabrikk som skal konstruere ferdige elementer til bygninger.

Foto: LUNDEIMAGES AS OYSTEIN INGVAL / "LUNDEIMAGES AS OYSTEIN INGVALDSEN"

Administrerende direktør Torgeir Arntsen i SE-gruppen skriver i en epost til NRK at de ikke vil sitte igjen med noen nettogevinst etter salg av fyllmassene. Men at pengene blir å dekke kostnadene ved å ta ut massene og frakt av det.

Planen er å starte arbeidet med å ta ut massene høsten 2021.

Tomten er vedtatt solgt. Men det er så langt ikke skrevet kjøpekontrakt. Arntsen sier til NRK at det trolig blir gjort før jul.

Naboer har klaget på reguleringsplanen for området, og fylkesmannen skal komme med sin avgjørelse før 4. desember i år.