NRK Meny
Normal

Sorterer plast for 1500 biler i Nordland

Befolkningen i Nordlands plastsortering er så god at den hittil har spart atmosfæren for like mye CO2-utslipp som forurensningen av 1500 biler.

Plastsortering

Fra januar til og med oktober i 2015 har husholdningene i Nordland levert totalt 1143,1 tonn plastemballasje fra husholdninger til gjenvinning.

Foto: Aleksander Vallestad / NRK

Fra januar til og med oktober i 2015 har husholdningene i Nordland levert totalt 1143,1 tonn plastemballasje fra husholdninger til gjenvinning. Fylket er med det i midtsjiktet blant landets fylker når det gjelder plastinnsamling, viser ferske tall fra Grønt Punkt Norge AS.Kommunikasjonssjef Kari Lill Gjøstad, mener folk i Nordland er over gjennomsnittet flinke å sortere plast.

– Nordland ligger langt over landsgjennomsnittet. Til og med oktober har nordlendingene levert over 1000 tonn plast emballasje til gjenvinning. Det vil si at det hver dag går to lass fra Nordland til gjenvinning, sier hun til NRK.

– Viktig jobb

Etter innsamling blir urenheter, etiketter og fragmenter som ikke egner seg for gjenvinning skilt fra og resten går videre til produksjon av nye plastprodukter.

For Nordlands del betyr det at om lag 914,5 tonn plast går videre til resirkulering. Hvert tonn som resirkuleres, gir en 2,7 tonn reduksjon i CO2-utslippene. 914,5 tonn resirkulert plast reduserte dermed utslippene til atmosfæren med 2469,1 tonn CO2.

– Plast er laget av olje, en ikkefornybar råvare. Derfor er det viktig at plasten gjenvinnes, da brukes råvarene vi har tatt ut fra naturen på nytt, sier Gjøstad til NRK.

Hordaland på topp

Hordaland topper lista med 2425 tonn plastemballasje levert til gjenvinning hittil i år. Nærmest Hordaland kommer Vestfold, der husholdningene hittil i år har levert 2335 tonn plastemballasje fra husholdninger til gjenvinning - en imponerende mengde tatt i betraktning at fylket har under halvparten som mange innbyggere som Hordaland.

Akershus gjør det også svært godt med en total mengde på 2245,9 tonn husholdningsplast, Også i Rogaland samler husholdningene inn mye plastemballasje, mens Oslo må se seg slått av mange fylker.

Minst husholdningsplast blir samlet inn i Finnmark, der den totale mengden var 54,7 tonn. I Troms var mengden 236,7 tonn, mens tallet for Nord-Trøndelag var 242,6 tonn plastemballasje.