Ble lovet leksehjelp - får plukke sopp

– Alle skal få leksehjelp i skoletiden, lovet kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Men på Løpsmark skole i Bodø får elevene tilbud om å dra på sopptur isteden.

Rektor og to elever

SOPPTUR I VENTE: Disse elevene ved Løpsmark skole i Bodø skal plukke sopp istenfor å gjøre lekser. - Leksehjelp blir misvisende, mener rekror Vigdis Eriksen (t.h.)

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Kunnskapsminister Kristin Halvorsens nye prestisjeprosjekt leksehjelp skulle være et tilbud til alle elever fra 1.-4. klasse.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å gi alle barn et tilbud om å gjøre leksene rett i etterkant av det som er skoletiden, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå i august.

Sopptur istedenfor leksehjelp

Men rektor Vigdis Eriksen ved Løpsmark skole i Bodø tenkt å rette seg etter det nye punktet i oplæringsloven.

Hun har skrevet brev til alle foreldrene der hun forklarer hvorfor de ikke vil gi elvene leksehjelp. Hun kaller det læringsstøttende aktiviteter.

– Jeg føler at leksehjelp blir litt misvisende. Det skaper jo forventning om at vi skal gjøre lekser på SFO. Elevene skal gjøre ting som hjelper dem i skolearbeidet. Vi starter opp aktivitetstida i neste uke. Da skal SFO være en forlengelse av skolen ved at de har fokus på høst, og dra ut i skogen og leter etter sopp, sier Eriksen til NRK.no.

– Et klart lovbrudd

Aktivitet istedet for leksehjelp på Løpsmark skole i Bodø

Løpsmark skole vil heller gi et fritidstilbud istedenfor leksehjelp.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Stortingsrepresentant og medlem i utdanningskomiteen Anna Ljunggren (Ap) reagerer kraftig på at Løpsmark skole nekter å tilby leksehjelp.

– Dette er overraskende. I mitt hode er leksehjelp hjelp med leksene, ikke å gå på tur i skogen å plukke sopp. Det står i opplæringsloven at skolene skal tilby leksehjelp. Og dersom de ikke gjør det, er det i strid med loven, mener hun.

Anna Ljunggren, Nordland Ap

Stortingsrepresentant Anna Ljunggren (Ap).

Foto: Arbeiderpartiet

Skolen vil heller gi et fritidstilbud istedenfor leksehjelp. Det mener Ljunggren blir feil.

– Slik som vi har lagt det opp skal elevene sitte i ro og gjøre lekser. Det er slik elevene gjør det hjemme, og slik skal det også være på SFO, sier hun.

Professor skeptisk til leksehjelp

Både foreldreutvalget i Bodø kommune og utdanningsdirektøren i Nordland reagerer reagerer på at rektoren ikke vil følge pålegget. Men professor Knut Løvdal ved Høyskolen i Oslo støtter rektoren i Bodø.

– Det er viktig at ikke all tida til ungene blir organisert, men at det også er tid til den frie og spontane leken, sier professoren.

Knut Løvdal har jobbet som lærer i mange år, og har nylig tatt doktorgrad i barns lek på skolefritidsordningen.

– Barna leker nok

Video LEKSEHJELP-070910-NO-191107-SI_NO.mp4

Anna Ljunggren synes unger i norske skoler får lekt mer enn nok i løpet av skoledagen.

– Norske elever har færre undervisningstimer per dag enn i andre land. Det er ingen motsetning mellom leksehjelp og lek. Det er ikke slik at skolen nå bare skal dreie seg om fag. Jeg er veldig for lek i SFO, men nå skal vi altså bruke litt mer tid til lekser. Det er fortsatt masse tid til lek etterpå, sier hun.

Ljunggren varsler også at kommunene vil bli kontrollert.

– Det er Fylkesmannen som har tilsynet med skolene. Det vil komme tilsyn rundt leksehjelpen også, sier hun.

Hva mener du? Diskuter saken her!