Solcellemarkedet er gode nyheter for klimaet, men her blir 80 permittert: – Vemodig

Gigantutbygginger i Kina og en superrask teknologiutvikling, har gjort det stadig billigere å produsere solenergi. Det er gode nyheter for klimaet, men i Glomfjord i Meløy betyr det at bygdas viktigste arbeidsplass igjen står i fare.

Raymond Jensen, Glomfjord, Norwegian Crystals

Richard Ragnvaldsen jobber ved Norwegian Crystals i Glomfjord. Fredag hadde han sin siste arbeidsdag inntil videre.

Foto: Therese Bergersen

– Det er litt vemodig, sier Richard Ragnvaldsen i produksjonshallen til Norwegian Crystals i Glomfjord i Meløy.

Rundt han står avslåtte maskiner og ansatte som snart skal forlate lokalet på ubestemt tid.

– Det er vanligvis ikke så stille som det er nå, nei. Men vi satser jo på at dette bare er en midlertidig stans.

Fredag denne uken permitteres Ragnvaldsen og 79 andre ansatte ved fabrikken. Årsaken er at prisen på wafere til socelleproduksjonen, har stupt.

Det er bra for klimaet at den fornybare solcelleenergien blir stadig billigere å produsere, men for Glomfjord med i overkant av 1000 innbyggere kan det i verste fall bety at bygdas hjørnesteinbedrift, atter en gang må gi tapt.

Det skjer bare seks år etter at solcelleprodusenten REC ned og 200 ansatte mistet jobben. Norwegian Crystals overtok lokalene, fikk totalt 19 millioner i omstillingsmidler og satset på ny frisk.

Men det viste seg raskt at bransjen var i ferd med å bli enda tøffere.

Stupte 40 prosent

– Vi visste at bransjen var tøff, men det prisfallet vi hadde i sommer på 40 prosent, det var vi ikke forberedt på, sier fabrikksjef Cato Lund.

Han sier de har tro på at prisene på wafere vil stige noe, men at prisstigningen vil være beskjeden og at de derfor må jobbe mer kostandseffektivt i framtiden. Blant annet satser bedriften på nytt og forbedret utstyr. 144 splitter nye ovner som skal brukes i produksjonen er nå på vei fra Tyskland.

– Vi er i ferd med å investere i nytt utstyr, som skal forbedre driften. Så snart prisene stiger, er vi i gang igjen.

Kraftig utbygd

Daglig leder i Norsk Klimastiftelse og redaksjonsmedlem ved nettstedet Energi og Klima, Lars-Henrik Paarup Michelsen, forklarer bakgrunnen for den kraftige prisnedgangen på solenergi.

– Solcelleteknologien har utviklet seg i et raskt tempo de siste årene. Det har gjort den stadig billigere å produsere. Det er det samme som skjer som ved mobiltelefoni og internett, når det først tar av, går teknologiutviklingen raskt og produktet blir tilgjengelig for stadig flere.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen, sier solenergi blir billigere å produsere for hvert år som går.

Han forteller at to tredjedeler av all installert solenergikapasitet i verden, har blitt bygget ut de siste tre årene.

– Solenergi blir billigere for hvert år. Mellom 2010 og 2017 falt elektristetskostnaden fra storskala solenergi med 73 prosent. FN-organisasjonen Irena tror prisen vil falle ytterligere 40 prosent fram mot 2020.

Han tror likevel at norske produsenter kan ha gode muligheter på solcellemarkedet, ved det enkle fortrinnet at solcelleproduktene produseres av en fornybar energikilde.

– Det gjør produktet enda grønnere, noe som kan være en konkurransefortrinn.

– De ansatte har gjort en god jobb

Det har gått seks år siden forgjengeren REC ble nedlagt.

På det meste sysselsatte den bedriften nesten 950 ansatte. Da nedleggelsen var et faktum forsvant over 600 arbeidsplasser. Det merkes godt i en kommune med 6.500 innbyggere.

Men det var ikke slutten.

Fabrikklokalene ble kjøpt opp til spottpris. Det ble satt i gang foredling av solsilisium til en voksende solindustri internasjonalt. Flere av de tidligere ansatte fikk jobb.

Nå henger igjen «nedleggingsspøkelset» over lokalene, selv om de ansatte har stått på for å redusere kostnadene.

– På fredag går 80 personer ut døra. Det gjør de ikke fordi de har gjort en dårlig jobb. Vi har redusert kostnadene med over 75 prosent, og er verdensledende i det vi gjør. De som går ut i permittering kan være stolte av den jobben som er gjort, sier fabrikksjefen.

Glomfjord

Det bor i overkant 1000 personer i Glomfjord i Meløy.

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

En viktig arbeidsplass

På pauserommet konstaterer Elin Ovesen og Richard Rangvalsen at de på ingen måte har gitt opp håpet om å få gå inn fabrikkdørene igjen.

De som jobber her har yrkesstolthet. De er glade i jobben sin, og arbeidsmiljøet er godt, samstemmer de.

– Jeg tar av meg hatten for de som jobber her. De har stått på helt til siste slutt, sier Ovesen.

– Arbeidsplassen betyr enormt mye. Vi håper å komme tilbake, sier Ragnvaldsen.

ASKO

I flere land er solcelleproduksjonen den billigste formen for strømproduksjon.

Foto: Kristin Svorte