Solberg vil ha i pose og sekk på Vega: – Verdensarv er en status, ikke et vern

Til tross for nei fra miljødirektoratet vil ikke statsminister Erna Solberg lukke døren helt for oppdrettsanlegg i verdensarvområde.

Erna Solberg i Brønnøysund

Statsminister Erna Solberg besøkte verdensarvområdet i Vega mandag.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Dette er noe av det vakreste Norge har å by på, og på en dag som i dag er det fantastisk.

Erna Solberg beskuer verdensarvområdet på Vega fra en båt midt ute på fjorden.

Vega har vært i søkelyset fordi Mowi, verdens største oppdrettsselskap, ønsker å etablere seg der. Flere aktører er redd for at verdensarvstatusen vil gå tapt om dette skjer.

Solberg sier at hun er opptatt av å verne om både flora og fauna, men at dette ikke bør gå på bekostning av all næringsutvikling.

– Det er veldig viktig å huske på at kulturlandskapet ikke er det samme som naturlandskapet. Lar vi ikke folk leve her, tar vi ikke vare på kulturlandskapet.

Lånan/Vega/Nordland På dunværet, Lånan, har Ærfuglbestanden tatt seg opp og det er flere hekkinger enn før. Det betyr mer dun for de dunsankerne. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

UNIKT KULTURLANDSKAP: Vegaøyene er kjent for sitt unike kulturlandskap og for sin eldgamle ærfugltradisjon. Her ser du de små trehusene som fungerer som hjem for ærfuglene mens de hekker.

Foto: Scanpix

– Risikerer å tømme Distrikts-Norge for folk

Etter flere år med klager sa Miljødirektoratet et endelig nei og trakk tilbake utslippstillatelsen som Fylkesmannen i Nordland ga for fire år siden.

Både Mowi og Vega kommune har klaget inn dette til Klima- og miljødepartementet , og venter nå på svar på denne før de vil ta stilling til et eventuelt krav om erstatning.

Solberg sier at hun ikke kan kommentere klagesaken mens den pågår. Men en verdensarvstatus bør ikke bety at næringsaktiviteten forbys, mener hun.

– Verdensarvstatusen er ikke det samme som vern. Det skal være aktivitet her, men du skal også kunne ivareta det helhetsinntrykket som verdensarven har. Vi må ha økonomisk aktivitet og jobber, ellers blir det tomt for folk i Distrikts-Norge, sier Solberg.

Tror på positiv utfall

Ordfører André Møller (Ap) i Vega kommune sier at han hadde gode samtaler i båten sammen med statsministeren, og er glad for at en så stor sak skal behandles av regjeringen.

Andre Møller, ordførar i Vega kommune

Vegaordfører André Møller tror de vil finne en løsning der det er rom for både vern og verdensarv.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Vi kunne ikke fått et mer positivt svar enn det vi fikk i dag, og jeg har god tro på at vi vil få en positiv avslutning. Det bør være rom for både verdensarv og oppdrett i området.

Kommunikasjonsansvarlig i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad, sier den politiske støtten lokalt er avgjørende for dem i denne saken.

– Vi har god tro på at departementet vil lytte til den klare lokale og regionale politiske støtten til etableringen, og er glad for at ordføreren ivrer for næringslivet og nye arbeidsplasser i kommunen.