Solberg skyldte på fylkene – ble kalt arrogant og belærende

Statsminister Erna Solberg gikk til motangrep på Arbeiderpartiet og Senterpartiet og mente fylkene selv har skylden for høye billettpriser. Trygve Slagsvold Vedum mener statsminister var belærende og arrogant.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

– Nå kan Sunnmørsposten fortelle om at dagpendlere må ut med 11.000 kroner mer i året for pendling mellom Aursnes og Magerholm, sa Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Hvorfor velger statsministeren å føre en politikk som gjør det dyrere for folk i distriktene å komme seg til og fra jobb? ville hun vite.

Hun viste til at statsministeren i høst avbrøt et nordisk møte på Island for å fly hjem til Norge og diskutere bompenger i regjeringen, da bompengekrisen sto på som verst.

– Hvorfor ser vi ikke et tilsvarende engasjement for folkene langs kysten? Er det bare fordi det ikke er valg i år? spurte Tajik.

Både i Nordland og Møre og Romsdal har det den siste tiden vært kraftige protester mot at billettprisene ble økt fra nyttår. Nordland droppet nylig prisøkningen.

– Fylkeskommunenes ansvar

Solberg (H) viste til at regjeringen er opptatt av et godt fergetilbud.

– Fergetakster for fylkesferger er et ansvar for fylkeskommunene, sa hun.

Solberg viste til at regjeringen i 2018, i forbindelse med omlegging til en grønnere fergepark, satte av 100 millioner kroner mer til fylkene på ferger og endret kostnadsnøkkelen.

– Vi bidro med mer penger til fergefylkene. Det er noen valg som fylkespolitikerne gjør selv. Fylkeskommunenes økonomi har vært robust og god i alle disse årene, sa Solberg.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes er langt ifra imponert over de 100 millioner kronene i ekstra tilskudd som Solberg trekker fram.

– Transportøkonomisk institutt og Menon har beregnet at overgangen til null- og lavutslippsferger vil koste mellom 800 millioner og 1,2 milliarder kroner. Nå ligger det inne 100 millioner kroner, altså bare en åttedel eller tolvdel, sa han.

Statsminister Erna Solberg deltar i den muntlige spørretime i Stortinget

Statsminister Erna Solberg (H) under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Høster erfaringer

Statsministeren sa at man ennå venter på å høste erfaringer fra de stedene man har gått over til mer klimavennlige ferger. Hun understrekte også at dette ikke er årsaken til prishoppet i Nordland.

– Denne utskiftningen er ikke årsaken til at Nordland har satt opp prisene, for der har det knapt vært endringer i anbudene knyttet til klima, sa Solberg.

Hun erkjente samtidig at det har vært «utfordringer» knyttet til dette i Vestland og Møre og Romsdal hvor en rekke fergestrekninger er tatt over av batteriferger.

«Belærende»

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum anklaget Solberg for å legge seg til en belærende og arrogant tone i debatten.

– Statsministeren velger å bruke en arrogant og belærende tone overfor de som stilte spørsmål før i dag. Men faktumet er at fergeprisene er for høye.

Han mente regjeringen har forverret økonomien for folk i kystfylkene ved å øke momsen på ferge, buss og hurtigbåt, kutte i pendlerfradraget og legge om inntektsnøkkelen for fylkene.

– Konsekvensen av politikken er at tilbudet blir dårligere, enkelttilbud blir lagt ned, prisene går opp og det blir stor usikkerhet, sa Vedum.

Han ville vite hva statsministeren har tenkt å gjøre for å få ned billettprisene og styrke tilbudet.

«Skal vi overta ansvaret?»

– Å opplyse om fakta er hverken å være belærende eller arrogant. Den type stempling bruker man når argumentene begynner å bli tynne. Vi er også opptatte av å ha lave priser.

Hun avviste at kystfylkene har fått forverret sin økonomi på hennes vakt og ba i stedet Sp og de rødgrønne om å ta ansvar for den politikken de selv fører i fylkene:

– Jeg synes ikke det er perfekt at prisene går opp slik at har gått opp i distrikts-Norge. Men jeg synes Senterpartiet skal ta ansvar for sine egne handlinger.

Solberg spurte tilbake:

– Mener dere at vi skal overta ansvaret for fylkesfergene fordi de rødgrønne politikerne ikke kan ta dette ansvaret?

– Statsministeren hopper over de konkrete grepene hun som statsminister har ansvar for, som for eksempel at momsen har økt kraftig og at de har kuttet pendlerfradrag. Hun har også valgt å ikke finansiere kostnadene ved å innføre lavutslippsferger som har hatt en merkostnad på 468 millioner kroner årlig, svarte Vedum.

Solberg svarte med at Regjeringen har kompansert fylkeskommunene for økning i momsen.