Sokneprest vurderer å slutte dersom han ikke får servere alkoholholdig vin til nattverden

Alkohol eller ikke alkohol i altervinen? Det spørsmålet er så viktig for sokneprest Lars Riberth i Narvik at han vurderer å si opp jobben dersom han ikke får det som han vil.

Lars Riberth

I Narvik er vinen som deles ut under nattverd uten alkohol, men det vil sokneprest Lars Riberth i Narvik ha slutt på.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Et menighetsmøte i Narvik får nå mye oppmerksomhet og årsaken er alkohol.

For vinen som brukes under nattverd i norske kirker varierer, siden hvert enkelt menighetsråd selv bestemmer hvordan de vil ha det.

I Narvik er vinen som deles ut under nattverd uten alkohol, men det vil sokneprest Lars Riberth i Narvik ha slutt på, skriver Fremover.

Riberth mener det hele handler om tradisjoner.

– Dette er teologi og kirkens tradisjon. Jesus brukte ordentlig vin og det har kirken gjort siden da. Alle de store kirkene i hele verden, som de ortodokse, katolske, anglikanske og så videre har alkoholholdig vin. Men i Norden har avholdsbevegelsen klart å avalkoholisere, og det i løpet av de siste tiårene, sier han til NRK.

– Vi står på sterk grunn med 2000 års tradisjon bak oss, der kirken har brukt dette til sakramentet og at det skal gå over til Kristi blod på riktig måte.

– Vinen skal ikke være manipulert

– Hvor viktig er det med alkohol i vin?

– Det handler ikke om alkohol, men at vinen ikke er manipulert.

– Er alkoholfri vin manipulert?

– Man har på en eller annen måte fjernet alkoholen. Den som brukes her er tilsatt druejuice, sukker og konserveringsmiddel. Dette er ikke et alkoholspørsmål eller en alkoholpolitisk sak, men det handler om at vi skal ha riktig element.

Narvik kirke

Menighetsrådet i Narvik kirke skal torsdag avgjør om de vil følge sokneprest Lars Riberths ønske eller ikke.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Et viktig symbol

Nattverden er et viktig symbol for kristne. Under nattverden spiser kristne brød og drikker vin, som uttrykk for Jesu kropp og Jesu blod.

– Nattverden handler om det innerste i vår tro på Jesus. Det å feire gudstjeneste med nattverd er noe som skaper tro og som styrker tro, forteller prost Marta Botne i Ofoten prosti.

I Den norske kirke brukes «Hvilken som helst type ren, vanlig druevin – hvit eller rød». Det er menighetsrådet som bestemmer dette, eller om vinen skal være alkoholfri.

Prost Botne har ingen problemer med å forvalte nattverden uansett hvilken vin som velges. Men så enkelt er det altså ikke for sokneprest Riberth.

Dersom menighetsrådet, som skal møtes på torsdag, velger å fortsette med alkoholfri vin, sier Riberth at han havner i et vanskelig dilemma.

Marta Botne

Prost Marta Botne i Ofoten prosti.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Jeg tar det som det kommer, men det blir vanskelig for meg å være lojal mot et slikt vedtak. Jeg tar den bekymringen når den kommer og vi er ikke der enda.

– Til Fremover sier du at du vurderer å søke ny jobb om det skjer?

– Jeg har vel ingen annen utvei, men det var journalisten som provoserte det fram. Men det kan bli en konsekvens og jeg vil ikke ha dette bråket, for det er ikke kirken på noen måte tjent med.

Prost Botne sier at menigheten har havnet i en alvorlig situasjon.

– Det er sånn at en prest i ordinasjonsforpliktelsen skal følge det som heter vår kirkes orden. Hvis presten ikke kan følge det, blir det en sak mellom presten og biskopen.

– Soknepresten er ikke alene

Soknepresten i Narvik er på ingen måte alene når han legger stor vekt på innholdet i altervinen.

– I Kirken har mange hatt et høykirkelig syn rundt de kirkelige ritualene. Hvor nettopp nattverden som rituale har noen bestanddeler som er viktige. Dersom man «jukser» med alkoholen eller tar bort melet i oblatene, så har man forandret bestanddelene i nattverden bort fra det opprinnelige, forteller dekan Aud Valborg Tønnessen ved Det teologiske fakultet.

At Riberth opprinnelig er svensk, kan også ha noe med saken å gjøre, mener Tønnessen.

– I Sverige har de gjennomgående alkohol i vinen. I Sverige har de en større tradisjon for høykirkelighet. De ligger nok tettere på den katolske og ortodokse tradisjonen, hvor det er helt naturlig å ha alkoholholdig vin. I en mer lavkirkelig nordisk luthersk tradisjon, har ikke dette hatt like stor verdi.

Tønnessen forteller at de fleste representanter for Den norske kirke tross alt har et pragmatisk forhold til alkoholinnholdet.

– Det er nok en gjengs oppfatning at dette er ikke så farlig, konkluderer hun.