Søket pågår fortsatt

– En mann har tatt kontakt med politiet og sagt at han i dag har vært på svensk side og utløst et skred i samme område som det er satt i gang søk. Det søkes fortsatt i skredområdet men mannen er nå på tur til politistasjonen slik at vi kan avkrefte eller bekrefte om det er det aktuelle skredet, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen.