Hopp til innhold

Snøugla er ikke sett på øya på over 10 år - nå er den tilbake

Snøugla er rødlistet og svært sjelden. Hovedstammen trekker østover, men nå er den sjeldne fuglen observert ytterst i Lofoten for første gang på over ti år.

snougle

Denne snøugla ble observert på Røst den 22. mai i år.

Foto: Stephen John Baines

– Den er svært sjelden. Det er veldig uvanlig at de beveger seg sør for Finnmark, det er ikke hvert år de er der heller, sier Martin Eggen som er naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening.

Den sjeldne fuglen ble tidligere denne uken observert på Røst, ytterst i Lofoten for første gang på lenge. Det ble observert ett individ i 2005, men før det var siste gang i 2000 som omtales som «invasjonsåret» av ekspertene.

– I 2000 var det opptil 10 fugler innom Røst, da holdte de seg der langt utover sommeren. Varigheten på oppholdet styres for en stor del av tilbakegangen på mat, sier Eggen.

I år kommer fuglen neppe til å hekke på Røst skal vi tro Eggen. Fuglen er oppført i Norsk rødliste for arter 2015 som utrydningstruet.

snougle2

I luftig svev

Foto: Stephen John Baines

– Sårbar art

Den fredete fuglen er svært utsatt for forstyrrelser og er blant annet sårbar for variasjoner i tilgang på mat. Fuglen holder seg stort sett i nord og vandrer mellom Sibir, Alaska og lengst nord i Europa.

– På grunn av dette pleier det å være mye hemmelighold rundt fuglen. Det er en av de mest sårbare artene vi har, sier Eggen.

2015 var et godt hekkeår for snøugla. Da ble det registrert 23 hekkinger i Nordland, Troms og Finnmark.

snougle3

Speider etter mat?

Foto: Stephen John Baines

Lite observasjoner

– Vi har hatt lite observasjoner av snøugle i Norge i vinter og i vår. Det har sammenheng med at det er lite gnagere i fjellet, sier Karl-Otto Jacobsen som har ugler som spesialfelt i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

For to år siden merket de fire fugler.

– Nå er de er i Russland og er på vei østover. Alt tyder på at de ikke er interesserte i Norge i år, forteller han.

Selv om det ikke er hekkeår kan det være ei og annen snøugle som kan oversomre i Norge, slik som på Røst som er en endestasjon i vandringen.

Haukugler i Lofoten

Her, ytterst i havgapet er den sjeldne fuglen nok en gang observert.

Foto: Jon Olav Larsen

Få har sett fuglen

Fugletitter og fotograf Stephen John Baines sier det er få som har sett fuglen. Før var den kjent for å hekke så langt sør som Hardangervidda, men ifølge Baines har den trukket nordover.

– Det er få som har sett en i det hele tatt. Røst er et av stedene jeg har sett ganske mange etter hvert. Utenom invasjonsåret 2000 har jeg sett 5 fugler, forteller Baines.

Men hvor lenge fuglen blir vet han ikke.

– Jeg så den på mandag, men har ikke sett den i ettertid. Jeg hørte noen hadde sett den på tirsdag også, sier han.