Hvem snorker mest i landet her?

Visste vi det ikke? Folk i Nord-Norge snorker mest i landet.

Det viser en ny internasjonal undersøkelse, Breathe Right Snorkerapport 2008. 99.600 personer nordpå sover i et støynivå som er høyere enn anbefalinger fra Verdens Helseorganisasjon.

- Det vil si at to av tre i nord får forstyrret sin nattesøvn på grunn av snorking, sier Pernille Berg i Zpeaker PR, som har vært med på å tilrettelegge undersøkelsen.

Snorker seg til skilsmisse

Snorking utgjør ikke bare en helserisiko, men kan også være ødeleggende for samlivet.

Landets fremste snorkeekspert Harriet Akre ved Lovosenberg sykehus sier til VG Nett at dersom en eller begge parter sover dårlig, gir dette endringer både i humør og energinivå.

- Jeg har hatt flere pasienter som har tatt ut skilsmisse fordi den ene parten snorker. Snorkingen har tæret så hardt på samlivet, egen helse og tilværelsen generelt at de ikke ser en annen utvei enn å skilles, forklarer hun.

Høyt blodtrykk

Høylytt snorking kan også føre til høyt blodtrykk, som igjen kan føre til hjerte - og karsykdommer.

- Dessuten påvirkes den generelle livskvaliteten til den som snorker. En annen vanlig konsekvens av snorkeaktivitet er dagtrøtthet, som for eksempel utgjør en betydelig trafikkrisiko, forklarer Akre.