NRK Meny
Normal

Snart kan du bo i en prestegård

Etter opphevingen av prestenes boplikt, legges nå flere gamle prestegårder ut for salg. – Utvilsomt en god investering, mener megler.

Presteboliger på Helgeland

Øverst på bildet: Velfjord prestebolig (f.v) og Tjøtta. Nederst: Nesna prestebolig (f.v), Sømna og Hemnes.

Foto: Opplysningsvesenets Fond

– Der hvor det er veldig stort lokalt engasjement, vil vi ha en best mulig dialog med de som er interesserte. Andre steder vil det være helt vanlige salg, hvor vi bruker en eiendomsmegler, sier leder i eiendomsavdelinga i Opplysningsvesenets fond, Bernt Aas.

I dag eier Opplysningsvesenets fond 430 presteboliger. Rundt halvparten er ordinære husbankhus i villastrøk, resten er gamle, ærverdige prestegårder. 35 av dem ligger i Nordland.

Verdifulle eiendommer

Sør-Hålogaland bispegård

Sør-Hålogaland bispebolig i Bodø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

70 eiendommer legges nå ut for salg etter opphevingen av prestenes boplikt, som ble bestemt 1. september. Men i Nordland er det ikke alle boligene som vil være kjøpeklare.

– Vi vil trenge rundt 15 av de 35 eiendommene til fremtidig rekruttering av prester. I tillegg har vi syv verdifulle kulturminner i fylket, som vi må finne en god bruk for. Vårt utgangspunkt er at det skal bo prester i kulturminnene, sier Aas.

Rundt tolv boliger er aktuelle for salg i Nordland, og mye tyder på at Opplysningsvesenets fond kan tjene store penger på salg av eiendommene.

– Mange av våre eiendommer ligger slik til at utviklingsmulighetene er begrenset. Men noen steder, som i Bodø sentrum, har vi verdifulle eiendommer som kan brukes for eiendomsutvikling.

Attraktiv beliggenhet

Avtroppende biskop Tor B. Jørgensen og eiendomsmeldger Ole Marius Løberg

Biskop Tor B. Jørgensen sammen med eiendomsmegler Ole Marius Løberg.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Hos eiendomsmeglerne mener de det kan ligge et stort investeringspotensial i kjøp og salg av presteboligene.

– Hvor attraktive eiendommene er, varierer. Men det er noe virkelig ærverdig over en gammel prestebolig, og flere av byggene er også attraktive på grunn av beliggenhet. Boligene er bygd tidlig på de forskjellige plassene, og ligger dermed flott til, sier eiendomsmegler i Bodø, Ole Marius Løberg til NRK.

En av eiendommene som blir overflødige som følge av at boplikten oppheves, og at nåværende biskop Tor B. Jørgensen snart går av, er bispegården i Bodø.

– Utvilsomt god investering

Gildeskål prestegård

Gildeskål prestegård er en av de mest symboltunge byggene.

Foto: Opplysningsverkets fond

– Hvis man tenker på videreutvikling, et byggeprosjekt, kan det fort være snakk om 30-40 millioner kroner. Dette er 3,2 mål med særdeles attraktiv beliggenhet.

Løberg forteller at han ville fremhevet størrelsen og mulighetene eiendommene presenterer.

– Det er utvilsomt en god investering, og man kan få en verdiøkning ved å renovere eller bygge nytt på eiendommen. Flere vil nok være interesserte i disse bispegårdene, forteller Løberg.

– Ryktes fort

Tjøtta prestebolig

Tjøtta prestebolig huser nå flyktninger.

Foto: Opplsyningsvesenets fond

– Brønnøysund, Herøy, Lurøy, Gildeskål, Steigen er blant de mest symboltunge byggene. De skal ikke selges, sier Bernt Aas.

Nå brukes fire presteboliger på Helgeland som asylmottak. Disse eiendommene vil etterhvert selges.

– Det ryktes fort når det blir snakk om å selge presteboliger. Men vi har god kontakt med interessegrupper som menighetsråd og historielag, avslutter Aas til NRK.