Hvor er det blitt av spurven?

Lenge siden du har sett en småspurv? Du er ikke alene. Bestanden har sunket kraftig de siste årene.

Gråspurv

GJENG IKKJE I LENGER I TUNET: Gråspurv-bestanden har sunket med 15 prosent bare de siste årene.

Foto: Hans H. Bjørstad

Gråspurv-bestanden i Norge er på vei nedover. Hittil har man ikke visst hvorfor , men nå viser en fersk NTNU-studie at den er full av miljøgiften deca-BDE, skriver forskning.no.

– Miljøgifter kan være en viktig årsak til nedgangen i bestanden, advarer forskerne.

Professor Bjørn Munro Jenssen og post.doc Thomasz Ciesieski ved Biologisk institutt på NTNU har undersøkt gråspurv på Helgelandskysten, blant annet på Træna.

Funnene av miljøgiften deka-BDE, som går under betegnelsen bromerte flammehemmere, utgjør det høyeste nivået av deka-BDE som noen gang er rapportert i fugl i Europa. Det bekymrer forskerne.

- Bekymringsfullt

- Det er meget bekymringsfullt at nivåene av deka-BDE er så høye i gråspurv som lever i et område der en tilsynelatende har få eller ingen lokale kilder til denne miljøgiften, sier Ciesieski til forskning.no.

Forsvinner i Europa

I enkelte europeiske land er den tidligere så utbredte fuglearten nesten utradert. Nå er også norsk sourv i fare. Forskerne antar at bestanden har sunket med 15 prosent bare de siste årene.

- Deka-BDE kan ødelegge DNA og påvirke atferd og reproduksjon hos dyr. Virkningene gjør at bestandene reduseres eller i verste fall dør ut, sier professor Jensen.

Er det mindre spurv der du bor? Debatter her!